NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 09-05-2022

NVP ondersteunt brandbrief 'Reguleren zorgaanbod'

De NVP maakt zich grote zorgen over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van hoog specialistische psychotherapeutische zorg voor een zeer kwetsbare doelgroep. De NVP vindt dat alle vormen van psychotherapie waarvan evidentie is aangetoond, toegankelijk moet zijn voor wie dat nodig heeft. De Kamer vervroegde het debat over de ggz.
NVP nieuws 21-04-2022

Uitspraak van de maand april

Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag heeft een psychotherapeut berispt. De inspectie verwijt hem dat hij zich in privetijd schuldig heeft gemaakt aan het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.
NVP nieuws 14-04-2022

Tijdig voorbereiden van de BIG-herregistratie

Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg werkervaring hebben. Als u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich herregistreren door scholing. Zorg ervoor dat u vóór de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet!
NVP nieuws 12-04-2022

Indirecte tijd in het zorgprestatiemodel

Wat is indirecte tijd? Krijg ik indirecte tijd nog betaald in het zorgprestatiemodel? Is het toegestaan om te sturen op minder indirecte tijd en / of op meer directe tijd? Als ik de patiënt betrek bij indirecte activiteiten, mag ik dan wel een consult declareren? In de nieuwe informatiekaart vindt u antwoorden voor veelgestelde vragen.
NVP nieuws 12-04-2022

Overgangsregeling voor AGB-code van de uitvoerder

Volgens de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de NZa moet bij zorgprestaties worden geregistreerd wie de prestatie heeft uitgevoerd. Behandelaars die hiervoor een persoonlijke AGB-code moeten hebben, krijgen extra tijd om deze aan te vragen. Tot die tijd kunnen zij tijdelijk een alternatieve code gebruiken.
NVP nieuws 05-04-2022

Webinar Samen beslissen

Hoe werkt ‘Samen beslissen’ in de praktijk? Welke keuzes zijn er te maken en op welke momenten? In het gratis webinar op 19 april spreken een ervaringsdeskundige, psycholoog en psychiater over hun ervaring met ‘Samen beslissen’.
NVP nieuws 24-03-2022

Tijdschrift voor Psychotherapie 2 online!

In het tweede nummer van 2022 onder andere: Suzy Matthijssen over een nieuwe therapeutische techniek voor de behandeling van PTSS, Paul Goudena over de principiële onmogelijkheid om tot een volledig geïntegreerde psychotherapeutische theorie te komen en Piet Verhagen met een pleidooi om religie, spiritualiteit en zingeving weer ruimte te gunnen in ggz-behandelingen.
NVP nieuws 16-03-2022

Herregistratieplicht hervat

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor alle BIG-artikel 3 beroepen tijdelijk uitgesteld. De minister heeft besloten om de herregistratieplicht weer ter hervatten. Dit betekent dat BIG-professionals met een artikel 3 registratie voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk 31 december 2022 moeten herregistreren. 
NVP nieuws 15-03-2022

Nieuwe datum training leertherapie

Omdat de training 'Leertherapie: goed beginnen is het halve werk…'direct was volgeboekt is er een nieuwe datum gepland. De inschrijving voor woensdag 11 mei is geopend! Docent José van Reijen geeft de training weer op locatie.
NVP nieuws 07-03-2022

Inschrijving nieuwe training leertherapie geopend

De training 'Leertherapie: goed beginnen is het halve werk…'wordt weer op locatie gegeven. De inschrijving voor vrijdag 22 april is geopend!  Er is plaats voor maximaal 14 personen per dag dus wacht niet te lang en ga direct naar aanmelden Goed beginnen is het halve werk Als u een aantal jaren psychotherapeut bent, kan het geven van leertherapie
NVP nieuws 23-02-2022

Uitspraak van de maand februari

Volgens wet- en regelgeving heeft een zorgprofessional die met anderen (medische) informatie deelt, daarvoor in beginsel de toestemming van de betrokkenen nodig. Maar wat te doen als Veilig Thuis belt? Wat mag een zorgprofessional wel en niet doen? Is dat anders bij huiselijk geweld bij volwassenen dan bij signalen van kindermishandeling?
NVP nieuws 22-02-2022

Nieuwe raming Capaciteitsorgaan voor de Beroepen Geestelijke Gezondheid

Het Capaciteitsorgaan start twee onderzoeken: één onder zorgprofessionals en één onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg in alle sectoren. Dit is dé kans om aan te geven waar er tekorten zijn aan zorgprofessionals. Dit draagt bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken voor o.a. de psychotherapeut, gz-psycholoog en klinisch
NVP nieuws 17-02-2022

NVP publiceert factsheet Cognitieve gedragstherapie

De vierde wetenschappelijke factsheet over psychotherapie geeft een omschrijving van cognitieve gedragstherapieën. Op basis van beschikbaar wetenschappelijk onderzoek biedt het een overzicht van de huidige bewijskracht ten aanzien van de effectiviteit ervan bij volwassenen. 
NVP nieuws 17-02-2022

Nog geen verhoging beschikbaarheidsbijdrage

Het College van de FGzPt meldt dat de gesprekken met de NZa over het verhogen van de beschikbaarheidsbijdrage van de psychologische BIG-opleidingen een impasse hebben bereikt. Pakweg een jaar werkten leden van het College en vertegenwoordigers van de beroeps- en brancheverenigingen aan het aanscherpen van de regelgeving voor de BIG-opleidingen. Doel: met kraakheldere Besluiten
NVP nieuws 08-02-2022

Kleine aanpassing Richtlijn ggz en corona

Onlangs is de 18de versie van de richtlijn ggz en corona gepubliceerd. Er is één wijziging doorgevoerd in de paragraaf over het verantwoord inzetten van personeel, naar aanleiding van veranderende regels voor quarantaine bij besmette huisgenoten.
NVP nieuws 03-02-2022

Nieuwe aanpak IGJ seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie meer richten op bewustwording en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Naast ingrijpen als het toch voorkomt. Iedereen moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Hiervoor is het belangrijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen.
NVP nieuws 31-01-2022

NVP doet aanbeveling scholingsbudget psychotherapeut

De NVP heeft bij de Nederlandse GGZ het scholingsbudget voor psychotherapeuten onder de aandacht gebracht. Met het verzoek tot het instellen van een dergelijk budget voor psychotherapeuten anticiperen we op de nieuwe beroepenstructuur en het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut.
« ... 3 4 5 6 7 ... » 6/18 (528)