NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 17-02-2022

Nog geen verhoging beschikbaarheidsbijdrage

Het College van de FGzPt meldt dat de gesprekken met de NZa over het verhogen van de beschikbaarheidsbijdrage van de psychologische BIG-opleidingen een impasse hebben bereikt. Pakweg een jaar werkten leden van het College en vertegenwoordigers van de beroeps- en brancheverenigingen aan het aanscherpen van de regelgeving voor de BIG-opleidingen. Doel: met kraakheldere Besluiten
NVP nieuws 08-02-2022

Kleine aanpassing Richtlijn ggz en corona

Onlangs is de 18de versie van de richtlijn ggz en corona gepubliceerd. Er is één wijziging doorgevoerd in de paragraaf over het verantwoord inzetten van personeel, naar aanleiding van veranderende regels voor quarantaine bij besmette huisgenoten.
NVP nieuws 03-02-2022

Nieuwe aanpak IGJ seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie meer richten op bewustwording en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Naast ingrijpen als het toch voorkomt. Iedereen moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Hiervoor is het belangrijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen.
NVP nieuws 31-01-2022

NVP doet aanbeveling scholingsbudget psychotherapeut

De NVP heeft bij de Nederlandse GGZ het scholingsbudget voor psychotherapeuten onder de aandacht gebracht. Met het verzoek tot het instellen van een dergelijk budget voor psychotherapeuten anticiperen we op de nieuwe beroepenstructuur en het nieuwe specialisme klinisch psycholoog-psychotherapeut.
NVP nieuws 31-01-2022

Aanpassen van uw kwaliteitsstatuut aan versie 3.0

Op 1 januari 2022 is er een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut in werking getreden: het landelijk kwaliteitsstatuut GGZ (LKS 3.0). Dat betekent dat zorgaanbieders voor 1 juli 2022 hun eigen kwaliteitsstatuut moeten aanpassen aan deze versie van het LKS. Alle zorgaanbieders hebben hierover bericht gekregen van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl.
NVP nieuws 27-01-2022

Programma APV: consultatieronde afgerond

Tot eind oktober lag de hoofdnotitie van Programma APV 'Samen navigeren naar adaptieve psychologische vervolgopleidingen: voor een leven lang bekwaam' ter consultatie. De opleidingsraad ontving 23 reacties. De meeste partijen hebben toestemming gegeven om hun reactie openbaar te maken.
NVP nieuws 25-01-2022

NVP ondersteunt petitie Mind bezuinigingen jeugdzorg

Uit het debat over het regeerakkoord op woensdag 19 januari blijkt dat het nieuwe kabinet niet van plan is de in het reageerakkoord opgenomen bezuinigingen van tafel te halen, zelfs niet na een motie van vrijwel de gehele oppositie. MIND is een petitie gestart ‘Stop nu met bezuinigen op de jeugdzorg.’ De NVP steunt dit initiatief van harte en vraag iedereen de petitie de ondertekenen! 
NVP nieuws 18-01-2022

Nieuws TOP Opleidingsplaatsen

Op 23 december verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin onder meer informatie over 21 extra plaatsen in 2022 voor de opleiding tot GZ-psycholoog, de proeftuinen en de deadline voor het koppelen van instroomsubsidieplaatsen.
NVP nieuws 13-01-2022

FGzPt zoekt leden Adviescommissie

In verband met het einde van de benoemingstermijn van enkele leden zoekt het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) drie nieuwe leden voor de onafhankelijke Adviescommissie. Reageren kan tot en met 24 januari 2022.
NVP nieuws 13-01-2022

Patiëntenfolder zorgprestatiemodel

Het programma zorgprestatiemodel heeft een patiëntenfolder gepubliceerd met uitleg over het zorgprestatiemodel. Wat merken patiënten van de overgang naar het nieuwe bekostigingsmodel? Hoe ziet de nieuwe facturering eruit? Hoe is de rekening te lezen?
NVP nieuws 11-01-2022

Onderzoek Capaciteitsorgaan voor raming

Het Capaciteitsorgaan start twee onderzoeken: een onder zorgprofessionals en vrijgevestigden en een onderzoek onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. De onderzoeken dragen bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken. Dit is dus dé kans om input te leveren voor de raming van het Capaciteitsorgaan.
NVP nieuws 21-12-2021

Uitspraak van de maand december klachtencommissie

De klachtencommissie van de NVP en NVGzP heeft op 14 oktober een uitspraak gedaan naar aanleiding van een klacht over gebrekkige dossiervorming en foutieve facturatie. Deze zaak onderstreept het belang van tijdige en volledige informatievoorziening aan cliënten over alle relevante aspecten van de behandeling, waaronder de financiële.
NVP nieuws 16-12-2021

Vacature onafhankelijk voorzitter vLOGO

De 'Vereniging Landelijk Overleg geestelijke gezondheidszorg opleidingsinstellingen' zoekt een nieuwe voorzitter. De voorzitter dient onafhankelijk van de opleidingsinstellingen, universiteiten en praktijkopleidingsinstellingen te kunnen functioneren. De taken beslaan gemiddeld één dag per maand. Reageren kan tot en met 20 januari.
NVP nieuws 30-11-2021

Richtlijn GGZ en corona aangepast

De aangescherpte corona maatregelen hebben ook consequenties voor de manier waarop de zorg in de ggz wordt georganiseerd. De Richtlijn GGZ en corona is daarom aangepast (versie 17). Een deel van de aanpassingen gaat om het opnieuw invoeren van 1,5-meter beleid en gebruik van mondkapjes. De richtlijn grijpt daarvoor terug op eerdere versies van de richtlijn. Lees meer en
NVP nieuws 23-11-2021

Zorgverzekeraars slaan oproep NZa in de wind: geen budgetneutrale overgang naar ZPM

Zorgverzekeraars hebben het dringende advies en het uitgangspunt van de overgang naar het Zorgprestatiemodel (ZPM) in de wind geslagen: sommige zorgverzekeraars hanteren grote afslagen op de door de NZa vastgestelde tarieven van het ZPM in 2022. Gezien de al verlaagde tarieven voor de vrijgevestigden binnen het ZPM, is dit een ongewenste ontwikkeling. Naast de grote afslagen bieden
NVP nieuws 18-11-2021

Kado voor onze leden! De Uppsy-app

NVP- leden kunnen de nieuwe app Uppsy met wetenschappelijke artikelen een heel jaar voor slechts 10 euro uitproberen. En onze opleidelingen krijgen Uppsy een jaar lang van ons kado!  De app biedt een overzicht van wetenschappelijke artikelen met een korte samenvatting met link naar de praktijk.
« 1 2 3 4 5 ... » 4/15 (443)