NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 18-01-2022

Nieuws TOP Opleidingsplaatsen

Op 23 december verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin onder meer informatie over 21 extra plaatsen in 2022 voor de opleiding tot GZ-psycholoog, de proeftuinen en de deadline voor het koppelen van instroomsubsidieplaatsen.
NVP nieuws 13-01-2022

FGzPt zoekt leden Adviescommissie

In verband met het einde van de benoemingstermijn van enkele leden zoekt het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) drie nieuwe leden voor de onafhankelijke Adviescommissie. Reageren kan tot en met 24 januari 2022.
NVP nieuws 13-01-2022

Patiëntenfolder zorgprestatiemodel

Het programma zorgprestatiemodel heeft een patiëntenfolder gepubliceerd met uitleg over het zorgprestatiemodel. Wat merken patiënten van de overgang naar het nieuwe bekostigingsmodel? Hoe ziet de nieuwe facturering eruit? Hoe is de rekening te lezen?
NVP nieuws 11-01-2022

Onderzoek Capaciteitsorgaan voor raming

Het Capaciteitsorgaan start twee onderzoeken: een onder zorgprofessionals en vrijgevestigden en een onderzoek onder alle aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. De onderzoeken dragen bij aan voldoende bekostigde opleidingsplekken. Dit is dus dé kans om input te leveren voor de raming van het Capaciteitsorgaan.
NVP nieuws 21-12-2021

Uitspraak van de maand december klachtencommissie

De klachtencommissie van de NVP en NVGzP heeft op 14 oktober een uitspraak gedaan naar aanleiding van een klacht over gebrekkige dossiervorming en foutieve facturatie. Deze zaak onderstreept het belang van tijdige en volledige informatievoorziening aan cliënten over alle relevante aspecten van de behandeling, waaronder de financiële.
NVP nieuws 16-12-2021

Vacature onafhankelijk voorzitter vLOGO

De 'Vereniging Landelijk Overleg geestelijke gezondheidszorg opleidingsinstellingen' zoekt een nieuwe voorzitter. De voorzitter dient onafhankelijk van de opleidingsinstellingen, universiteiten en praktijkopleidingsinstellingen te kunnen functioneren. De taken beslaan gemiddeld één dag per maand. Reageren kan tot en met 20 januari.
NVP nieuws 30-11-2021

Richtlijn GGZ en corona aangepast

De aangescherpte corona maatregelen hebben ook consequenties voor de manier waarop de zorg in de ggz wordt georganiseerd. De Richtlijn GGZ en corona is daarom aangepast (versie 17). Een deel van de aanpassingen gaat om het opnieuw invoeren van 1,5-meter beleid en gebruik van mondkapjes. De richtlijn grijpt daarvoor terug op eerdere versies van de richtlijn. Lees meer en
NVP nieuws 23-11-2021

Zorgverzekeraars slaan oproep NZa in de wind: geen budgetneutrale overgang naar ZPM

Zorgverzekeraars hebben het dringende advies en het uitgangspunt van de overgang naar het Zorgprestatiemodel (ZPM) in de wind geslagen: sommige zorgverzekeraars hanteren grote afslagen op de door de NZa vastgestelde tarieven van het ZPM in 2022. Gezien de al verlaagde tarieven voor de vrijgevestigden binnen het ZPM, is dit een ongewenste ontwikkeling. Naast de grote afslagen bieden
NVP nieuws 18-11-2021

Kado voor onze leden! De Uppsy-app

NVP- leden kunnen de nieuwe app Uppsy met wetenschappelijke artikelen een heel jaar voor slechts 10 euro uitproberen. En onze opleidelingen krijgen Uppsy een jaar lang van ons kado!  De app biedt een overzicht van wetenschappelijke artikelen met een korte samenvatting met link naar de praktijk.
NVP nieuws 16-11-2021

Symposium Persoonlijkheidsstoornissen

Tijdens het symposium Persoonlijkheidsstoornissen wordt onder voorzitterschap van dr. Theo Ingenhoven een samenvatting gegeven van de laatste wetenschappelijke en klinisch relevante ontwikkelingen tezamen met een bondige vertaling naar de consequenties voor de dagelijkse praktijk. Korting voor NVP-leden!
NVP nieuws 15-11-2021

Tijdschrift voor Psychotherapie 6 staat nu online

In TvP 6 passeert een variëteit aan onderwerpen de revue! Vanhie laat zien dat de empirische onderbouwing van emotion-focused therapy steeds groeiende is. Noorduin en anderen reflecteren op hun ervaringen in het vluchtelingenteam van een centrum voor ggz en Gerritse en Duvivier bespreken tuchtklachten en beroepszaken die betrekking hadden op schending van het medische beroepsgeheim.
NVP nieuws 02-11-2021

Inspectie laat neptherapeuten te vaak ongemoeid

Wie zich zonder de juiste diploma’s uitgeeft voor psychotherapeut, arts of gz-psycholoog, is strafbaar. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet toezicht houden op titelmisbruik, maar grijpt veel te weinig in. ‘De IGJ lijkt niet in staat om haar rol als toezichthouder goed te vervullen’ stelt de NVP in een artikel van Follow the Money.
NVP nieuws 25-10-2021

Herindexatie tarieven GGZ/FZ voor 2022

Op donderdag 23 september heeft het kabinet besloten om vanaf 2022 voor de zorgsalarissen 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft aangegeven deze extra gelden zo snel mogelijk in de tarieven voor 2022 te verwerken. Inmiddels heeft de NZa de tarieven voor de ggz en forensische zorg bepaald.
« 1 2 3 4 5 ... » 3/14 (404)