NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Register Supervisoren Psychotherapie

Het Register Supervisoren Psychotherapie is de plek om een erkende supervisor psychotherapie te vinden. 

Ga hier direct naar

Het Register Supervisoren Psychotherapie is er voor:

  • psychotherapeuten
  • klinisch psychologen
  • gz-psychologen
  • psychiaters
  • diegenen die voor deze beroepen in opleiding zijn.  

Over het register
Met het register waarborgt de NVP dat de supervisoren in het register, voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren zijn om op adequate wijze hun taak als supervisor psychotherapie te kunnen vervullen.

Opleidelingen kunnen er supervisoren psychotherapie te vinden met een BIG-registratie als psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater. Ze kunnen hierbij zoeken op criteria zoals (combinaties) van referentiekaders, methoden en doelgroepen of regio.

Er zijn inmiddels bijna 550 psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters met een registratie als NVP-supervisor.

Over supervisie
Het volgen van supervisie psychotherapie is een essentieel onderdeel van de opleiding. Supervisie wordt in de psy-opleidingen omschreven als ‘het methodisch analyseren en evalueren van de door de opleideling verrichte werkzaamheden en het reflecteren op het professioneel functioneren van de supervisant en de ontwikkeling daarvan.’

Eisen
NVP-supervisoren voldoen aan hoge eisen voor registratie (eisen voor de BIG-registratie, volgen van een erkende supervisorencursus en leersupervisietraject) en herregistratie (geven van supervisie, specifieke deskundigheidsbevordering inzake supervisie).

Veel NVP-supervisoren hebben ook een registratie als supervisor van een specialistische psychotherapievereniging (NVPP, VGCt, NVGP, NVRG, VKJP, VPEP of NPaV) of een vereniging m.b.t. specifieke psychotherapeutische behandelmethodieken (MBT, VEN, etc.). Ook deze registraties zijn in het NVP-register Supervisoren Psychotherapie aangegeven.

Voor inschrijving in het supervisorenregister is lidmaatschap van de NVP niet verplicht.

Kosten
Kosten voor registratie als NVP supervisor:

  •   € 175,- voor NVP-leden
  •   € 250,- voor niet leden

De kosten voor herregistratie bedragen € 50,- voor een periode van 5 jaar; dit geldt voor zowel NVP-leden als niet-leden.

Documenten en links