NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wetenschappelijk 06-03-2023

Muziek luisteren voornaamste manier om jezelf te troosten

Muziek en emoties zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als je verdrietig bent, een dierbare verliest of je onbegrepen voelt, is muziek luisteren een van de belangrijkste manieren om je getroost te voelen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Waldie Hanser (Medische en Klinische Psychologie, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences).
Wetenschappelijk 21-02-2023

In search of a better ontology of mental disorder

De leidende vraag van het onderzoeksproject van Annemarie Köhne is fundamenteel van aard: wat is een psychische stoornis voor iets? In dit project is de DSM, als definitie van psychisch lijden en als diagnostisch instrument, kritisch tegen het licht gehouden.
Wetenschappelijk 19-12-2022

At mission's end: The long-term impact of deployment on mental health

Een militaire uitzending heeft voor een groep veteranen ook tien jaar later nog impact op hun dagelijks leven. Onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Sanne van der Wal, ontdekte dit tijdens haar promotieonderzoek. Ze verdiepte zich in de langetermijneffecten van een militaire uitzending in Afghanistan op de mentale gezondheid van veteranen.
Wetenschappelijk 19-12-2022

Rouw na euthanasie of zelfdoding wegens psychische aandoeningen

Onderzoekers van onder meer ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en de Universiteit voor Humanistiek deden een onderzoek naar rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen. Nabestaanden na euthanasie bleken minder ernstige rouwsymptomen en rouwervaringen te hebben dan nabestaanden na zelfdoding.
Wetenschappelijk 19-12-2022

Mogelijkheid tot minder behandeluitval depressie door meer inzicht

Een deel van de cliënten die behandeld is voor een depressie valt uit vóór er sprake is van herstel. Dat heeft niet alleen impact op de cliënt, maar ook op de beschikbaarheid van schaarse behandelcapaciteit. Dyllis van Dijk, psychiater en promovendus aan de universiteit Maastricht deed onderzoek naar voorspellers van behandeluitval bij depressie. 
Wetenschappelijk 19-12-2022

Experiential knowledge and peer support for recovery in depression

Dit proefschrift beschrijft de voordelen van ervaringskennis en peer support bij depressie en andere mentale problemen. De balans tussen wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis is belangrijk. Dorien Smit promoveerde aan de Radboud Universiteit en boog zich over de vraag wat mensen met depressie leren tijdens het herstelpad.
Wetenschappelijk 08-12-2022

Contact met lotgenoten bij depressie is effectief

Mensen met een depressie hebben baat bij contact met lotgenoten. Zulke contacten kunnen zelfs bijdragen aan herstel van depressie. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Dorien Smit, die op 1 december haar proefschrift verdedigde aan de Radboud Universiteit. Op basis van haar onderzoek werd een online platform opgericht voor mensen met een depressie.
Wetenschappelijk 07-12-2022

Langere wachttijden? Slechtere behandeluitkomsten bij depressie

Depressieve patiënten die lang op de wachtlijst moeten wachten, hebben een slechtere behandeluitkomst. Dit is de conclusie van Van Dijk en collega’s naar aanleiding van hun onderzoek. Uit het onderzoek blijkt niet dat lange wachtlijsten van invloed zijn op het klinische beloop van de problematiek tijdens de wachtlijstperiode. 
Wetenschappelijk 13-06-2022

The art of letting go

Psychiater Sisco van Veen introduceert in zijn proefschrift 'The art of letting go. A study on irremediable psychiatric suffering in the context of physician assisted death' een nieuwe benadering voor psychiaters om euthanasieverzoeken beter te beoordelen.
Wetenschappelijk 09-03-2022

Barriers and facilitators for treatment-seeking in adults with a depressive or anxiety disorder

Vaak wordt gezegd dat mensen te snel een beroep doen op de ggz. Uit dit recent gepubliceerde kwalitatief onderzoek, kwam juist naar voren dat er ook forse barrières zijn om hulp te zoeken. Het gaat dan onder meer om stigma (zelfstigma of een negatieve attitude ten aanzien van ggz in het steunsysteen), kennis over de mogelijkheden voor hulp (mental health illiteracy), het contact met de
1 2 3 4 5 » 1/5 (124)