NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wetenschappelijk 25-04-2023

Lockdown beïnvloedde hersenontwikkeling bij jongeren

De lockdown had invloed op de manier waarop het brein van jongeren van 9 tot 13 jaar zich ontwikkelt. Dat blijkt uit onderzoek van Leidse wetenschappers. Duidelijk is dat er een effect is op de hersenen, maar is het is nog niet duidelijk wat dat betekent voor het gedrag van de jongeren.
Wetenschappelijk 06-03-2023

Muziek luisteren voornaamste manier om jezelf te troosten

Muziek en emoties zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als je verdrietig bent, een dierbare verliest of je onbegrepen voelt, is muziek luisteren een van de belangrijkste manieren om je getroost te voelen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Waldie Hanser (Medische en Klinische Psychologie, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences).
Wetenschappelijk 21-02-2023

In search of a better ontology of mental disorder

De leidende vraag van het onderzoeksproject van Annemarie Köhne is fundamenteel van aard: wat is een psychische stoornis voor iets? In dit project is de DSM, als definitie van psychisch lijden en als diagnostisch instrument, kritisch tegen het licht gehouden.
Wetenschappelijk 19-12-2022

At mission's end: The long-term impact of deployment on mental health

Een militaire uitzending heeft voor een groep veteranen ook tien jaar later nog impact op hun dagelijks leven. Onderzoeker bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Sanne van der Wal, ontdekte dit tijdens haar promotieonderzoek. Ze verdiepte zich in de langetermijneffecten van een militaire uitzending in Afghanistan op de mentale gezondheid van veteranen.
Wetenschappelijk 19-12-2022

Rouw na euthanasie of zelfdoding wegens psychische aandoeningen

Onderzoekers van onder meer ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en de Universiteit voor Humanistiek deden een onderzoek naar rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen. Nabestaanden na euthanasie bleken minder ernstige rouwsymptomen en rouwervaringen te hebben dan nabestaanden na zelfdoding.
Wetenschappelijk 19-12-2022

Mogelijkheid tot minder behandeluitval depressie door meer inzicht

Een deel van de cliënten die behandeld is voor een depressie valt uit vóór er sprake is van herstel. Dat heeft niet alleen impact op de cliënt, maar ook op de beschikbaarheid van schaarse behandelcapaciteit. Dyllis van Dijk, psychiater en promovendus aan de universiteit Maastricht deed onderzoek naar voorspellers van behandeluitval bij depressie. 
Wetenschappelijk 19-12-2022

Experiential knowledge and peer support for recovery in depression

Dit proefschrift beschrijft de voordelen van ervaringskennis en peer support bij depressie en andere mentale problemen. De balans tussen wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis is belangrijk. Dorien Smit promoveerde aan de Radboud Universiteit en boog zich over de vraag wat mensen met depressie leren tijdens het herstelpad.
1 2 3 4 5 » 1/5 (145)