NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Onze nieuwsberichten

meer berichten
NVP nieuws 29-06-2022

Aanleverstandaard zorgvraagtypering per 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Deze informatie moet vanaf die datum halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa, inclusief de zogenaamde HoNOS+-vragen. Alleen als de patiënt een privacyverklaring heeft getekend hoeft u niet alle informatie aan te leveren.
NVP nieuws 27-06-2022

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen

Op 22 juni verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. nieuws over het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2023 en het project toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen.
Media 30-06-2022

Vervolgfase APV van start

VWS is akkoord met het vervolg van het programma APV. De tweede fase van APV richt zich op de uitwerking van de adviezen uit de eerste fase. Er wordt preciezer in kaart gebracht hoe veranderingen tot stand kunnen komen, welke randvoorwaarden er zijn en wie in de implementatie welke rol zou kunnen hebben.
Media 30-06-2022

Samen Minder Suïcide: nieuwe website live

Op 20 juni is de website samenmindersuicide.nl gelanceerd. De nieuwe website geeft een compleet overzicht van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, een vijfjarig plan om suïcide en suïcidepogingen in Nederland terug te dringen. 
Media 30-06-2022

NZa wil betere contractering om wachtlijsten te verkorten

De NZa stelt in de gepubliceerde monitor Contractering GGZ 2022 opnieuw dat er ruimte is voor verbetering. Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben in de – moeizaam verlopen – contractering voor 2022 onvoldoende afspraken opgenomen over passende zorg. Dit komt voornamelijk de invoering van het zorgprestatiemodel. 

Wetenschappelijk

meer berichten
Wetenschappelijk 13-06-2022

The art of letting go

Psychiater Sisco van Veen introduceert in zijn proefschrift 'The art of letting go. A study on irremediable psychiatric suffering in the context of physician assisted death' een nieuwe benadering voor psychiaters om euthanasieverzoeken beter te beoordelen.
Blog meer blogs

Practice what you preach!

Auteur: Christine Brouwer
Binnen het opleidingsklimaat moet er meer oog zijn voor de levensfase van de opleidelingen. Jonge vrouwen en mannen die zowel aan hun carrière werken als starten met een gezin, moeten meer ruimte krijgen om hun eigen grenzen te bewaken.

Volg ons op twitter

tweets laden...