Wachtwoord vergeten
 • Tijdschrift voor Psychotherapie nummer 4 online

  Tijdschrift voor Psychotherapie nummer 4 online 02-07-2020 In het zomernummer van het Tijdschrift voor Psychotherapie staan onder meer artikelen over anorexia nervosa en verbindend gezag. Verder leest u een forumbijdrage over baanbrekend onderzoek naar therapeutische behandeling via beeldbellen en een column over
  Lees meer
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)

  Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) 30-06-2020 Per 1 juli 2020 is het verplicht om het voor cliënten mogelijk te maken hun dossier elektronisch in zien. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), te zien als aanvulling op de Wgbo, de Wkkgz en de AVG,
  Lees meer
 • Tussenevaluatie Actieplan wachttijden ggz

  Tussenevaluatie Actieplan wachttijden ggz 02-07-2020 De landelijke stuurgroep wachttijden heeft haar halfjaarlijkse tussenevaluatie opgeleverd aan de staatssecretaris van VWS. In 8 regio’s is extra aandacht en inspanning nodig om de wachttijden binnen de Treeknorm te krijgen. De stuurgroep heeft een aantal
  Lees meer
 • Kamerbrief over vervolgstappen terugdringen wachttijden ggz

  Kamerbrief over vervolgstappen terugdringen wachttijden ggz 02-07-2020 Staatssecretaris Blokhuis heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de vervolgstappen in het terugdringen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Download 'Kamerbrief over vervolgstappen terugdringen wachttijden
  Lees meer
 • Patterns of late-life depression

  Patterns of late-life depression 20-04-2020 Eveline Veltman, ouderenpsychiater bij GGZ Rivierduinen en promovenda aan het Leids Universitair Medisch Centrum, richtte haar promotieonderzoek op de verschillende verschijningsvormen van depressie bij ouderen: ‘Patterns of late-life depression: On the
  Lees meer
 • A dual perspective on first-session therapeutic alliance: strong predictor...

  A dual perspective on first-session therapeutic alliance: strong predictor... 26-03-2020 .. of youth mental health and addiction treatment outcome. In welke mate is de therapeutische relatie tijdens de eerste sessie voorspellend voor behandelsucces? Doelgroep: jeugdigen uit twee verschillende behandelcentra, waarvan één specifiek
  Lees meer
 • christine brouwers 25-06-2020 Auteur: christine brouwers

  To digitalise or not to digitalise - Christine Brouwers

  Moet ik nu echt kiezen? ‘Voor’ of ‘tegen’? Terwijl er zoveel door elkaar heen loopt? In mijn herinnering zegt de kop in de krant1: “Zorgverzekeraars opgelucht, door corona gaan zorgverleners in de ggz eindelijk over op digitale

  Lees meer
 • Maud Molhoek 22-06-2020 Auteur: Maud Molhoek

  Identiteitscrisis - Maud Molhoek

  ‘Wat heb ik al die jaren gedaan?’, vraag ik me in wisselende mate af tijdens vrijwel het gehele eerste jaar van de opleiding psychotherapie. In de vijf jaar dat ik werkzaam was als gz-psycholoog, en ook in de jaren daarvoor als basispsycholoog, heb

  Lees meer
tweets laden...