Wachtwoord vergeten

Psychologische beroepen Wet BIG

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog blijft. De Wet BIG beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.

BIG-register 
Het BIG  is een wettelijk, online en openbaar register. Alleen wie in het BIG-register staat, mag een beschermde beroepstitel voeren en mag de bij het beroep horende voorbehouden handelingen zelfstandig uitvoeren. Iedereen kan het register raadplegen. 

BIG-beroepsbeoefenaren hebben hun eigen deskundigheid(sgebied), de inhoud van de opleiding is wettelijk bepaald en diverse organisaties (waar vaak professionals en werkgevers zitting in hebben) houden zich bezig met behoud van kwaliteit en actualiteit van deze beroepen. Daarnaast zijn professionals met een BIG-beroep verplicht zich bij te scholen en zo hun deskundigheid op peil te houden.

BIG-beroepen vallen onder het wettelijk tuchtrecht. Tuchtrecht valt onder de rechtspraak en beoordeelt of de professional volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. 

Psychologische beroepen Wet BIG

In de psychologische beroepsgroep zijn deze drie beroepen wettelijk verankerd in de wet BIG: