NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Psychologische beroepen Wet BIG

De Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) zorgt ervoor dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog blijft. De Wet BIG kent bepaalde beroepstitels wettelijke bescherming toe. Dat betekent dat het voeren van zo’n titel alleen is toegestaan aan behandelaars die staan ingeschreven in het BIG-register of een wettelijk beschermde opleidingstitel genieten.

BIG-register

Het BIG-register is een wettelijk, online en openbaar register. Iedereen kan het register raadplegen. 

Beschermde titels

Arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verpleegkundige en verpleegkundig specialist zijn beschermde titels. Een beschermde titel mag worden gevoerd wanneer een behandelaar beschikt over de juiste opleiding en diploma’s.

Bekwaam

Voor het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg geldt altijd de eis dat de behandelaar bekwaam is. Daarvoor moet een behandelaar zijn vakkennis en competenties onderhouden. Deze eis is vastgelegd in de beroepscodes van behandelaars.

Bekwaamheid is essentieel voor het goed en veilig uitvoeren van psychotherapeutische en andere behandelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. De opleiding, de attitude, kennis en vaardigheden bepalen welke vorm van diagnostiek, indicatiestelling en psychotherapeutische behandelingen een behandelaar mag uitvoeren.

Zelfstandig of niet

De Wet BIG bepaalt dat sommige handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg uitsluitend zelfstandig mogen worden uitgevoerd door bepaalde beroepstitelhouders, mits bekwaam (‘voorbehouden handelingen’). Anderen mogen dat slechts in opdracht van een zelfstandig bevoegde.

Psychologische beroepen Wet BIG

In de psychologische beroepsgroep zijn deze drie beroepen wettelijk verankerd in de Wet BIG:

Er wordt op dit moment binnen het programma Beroepenstructuur psychologische zorg gewerkt aan een vernieuwde transparante structuur van de beroepen in de psychologische zorg, een samenwerking tussen beroepsverenigingen NIP en NVP.
U leest er meer over op www.beroepenstructuur.nl 

Kerncompetenties en vaardigheden gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut
In de regeling periodieke registratie Wet BIG artikel 6d en artikel 6e staan de vereiste kerncompetenties voor de beroepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut genoemd:Voor het beroep gezondheidszorgpsycholoog gelden de volgende kerncompetenties en kernvaardigheden (regeling periodieke registratie Wet BIG artikel 6d Wet BIG):

  • het stellen van een diagnose op basis van anamnese en psychodiagnostisch onderzoek;
  • het stellen van een indicatie op basis van anamnese en psychodiagnostisch onderzoek;
  • het zelfstandig uitvoeren van psychologische en orthopedagogische behandelingen;
  • het evalueren en vastleggen van psychologische en orthopedagogische behandelingen.

Voor het beroep psychotherapeut gelden de volgende kerncompetenties en kernvaardigheden (artikel 6e wet BIG):

  • het stellen van een psychodiagnose op basis van een psychodiagnostisch onderzoek;
  • het stellen van een indicatie voor psychotherapie;
  • het opstellen van een behandelplan voor psychotherapie;
  • het zelfstandig uitvoeren van een psychotherapeutische behandeling;
  • het evalueren van de psychotherapeutische behandeling.

De kerncompetenties en vaardigheden zijn uitgewerkt in opleidingseisen voor verschillende beroepsgroepen,.

In de Wet BIG is psychotherapie niet aangeduid als voorbehouden handeling. Dit betekent dat psychotherapeutische behandelingen kunnen worden uitgevoerd door behandelaars die bekwaam zijn op basis van opleiding en competenties. De afspraken hierover zijn vastgelegd in opleidingsplannen [bijlage 2 Overzicht BIG registratie, universitaire opleiding en bijbehorende opleidingseisen op het gebied van psychotherapie van verschillende betrokken professionals].

  • Zie voor de betrokkenheid van verschillende zorgverleners de Generieke module Psychotherapie, het onderdeel Organisatie van zorg.