NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Federatie FGzPt

De NVP is lid van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), het overkoepeld orgaan dat onder meer gaat over de opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

De andere leden zijn: 

  • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
  • de Nederlandse Vereniging van pedagogen Onderwijskundigen (NVO)
  • de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
  • de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Taken FGzPt

De vereniging heeft als doel het fungeren als overkoepelend orgaan voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en de specialismen van de voornoemde beroepen, ter zake van opleiding, erkenning, registratie en toezicht, door middel van, onder meer:

  • het uitvoering geven aan de Koninklijke Besluiten 'Besluit psychotherapeut' en 'Besluit gezondheidszorgpsycholoog';
  • het instellen en in stand houden van een college en een registratiecommissie ten behoeve van de registratie van specialisten als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, die werkzaam zijn in de gezondheidszorgpsychologie en psychotherapie;
  • het aanvragen van erkenning van wettelijke specialistentitels, als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, bij de overheid;
  • het fungeren als aanspreekpunt voor de overheid en in het algemeen het vertegenwoordigen van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten en specialismen van de voornoemde beroepen ter zake van opleiding, erkenning, registratie en toezicht, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Regelingendocument

Op 11 januari 2016 heeft de FGzPt besloten dat alle besluiten en regelgeving uit het Regelingendocument van de Kamer Psychotherapeut worden overgenomen door de FGzPt. Het Regelingendocument geeft een overzicht van alle bijgewerkte regelingen en vereisten voor (opleiders in) de opleiding tot psychotherapeut, de vrijstellingen en mogelijke dispensaties. 

Lees meer