NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langer als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, volwassene of oudere. 

Doel van psychotherapie

Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van de cliënt even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Wanneer psychotherapie

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsstoornissen, het is de voorkeursbehandeling voor kinderen, volwassenen en ouderen met zowel enkelvoudige als meervoudige, complexe psychische problematiek, en vaak persoonlijkheidsproblematiek.

 Psychotherapie kent grote verscheidenheid in

- de verschillende daarop afgestemde behandelingssituaties (ambulant, dag klinisch en klinisch);
-de verschillende soorten van behandelintensiteit;
- de keuze voor de verschillende methoden en technieken.

Lees hier meer over vormen van psychotherapie 

Psychotherapeut Anna Bartak legt het uit wat psychotherapie is:  


 

Psychotherapeut en hoofdopleider Sjoerd Colijn vertelt over moderne vormen van psychotherapie: 

Zorgstandaard Psychotherapie 

In de Zorgstandaard Psychotherapie staat beschreven wat psychotherapie is, welke psychotherapeutische behandelingen en interventies er zijn, wat de cliënt van de diverse behandelingen kan verwachten. Alle keuzemogelijkheden staan op een rij.

Ook staat duidelijk beschreven wat het verschil is tussen de professionals. De psychotherapeut, de psychiater en de klinisch psycholoog zijn breed opgeleid om psychotherapie behandelingen uit te voeren. Andere professionals richten zich veelal op cognitieve gedragstherapie en doen onderdelen van een behandeling.’

De standaard beschrijft kwaliteitscriteria, waaraan inhoud en organisatie van psychotherapie moeten voldoen. Hierbij zijn het perspectief van de patiënt en de bevoegd- en bekwaamheid van de behandelaar belangrijke uitgangspunten.

De standaard geeft duidelijkheid aan patiënten en professionals over wat psychotherapie is en welke professionals zijn opgeleid om psychotherapie te geven.