Wachtwoord vergeten

Beroepscode

De Beroepscode voor Psychotherapeuten is een onmisbare leidraad voor het beroepsmatig handelen van iedere psychotherapeut. Onder beroepsmatig handelen verstaan we niet het handelen in het kader van een professionele relatie in engere zin, maar elk optreden van de psychotherapeut in die hoedanigheid.

De Beroepscode voor psychotherapeuten (2018) is een actualisatie van de code uit 2007.

Beroepscode voor psychotherapeutenDe Beroepscode voor psychotherapeuten..

  • is een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psychotherapeut.  
  • bevordert beroepsethische reflectie;
  • is een informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten; 
  • biedt een maatstaf voor formele toetsing van het beroepsmatig handelen door alle psychotherapeuten. 
  • geeft houvast bij ethische vragen en dilemma’s 

Een belangrijke graadmeter voor de ontwikkeling in het denken over de beroepsethiek is de jurisprudentie, gevormd door de uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges en 6 het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. 

Commissie Beroepsethiek

De beroepscode code is geactualiseerd door een subcommissie van de NVP-commissie Beroepsethiek

  • Leo de Nobel (voorzitter)
  • Elleke Berkvens
  • Henk Jan Dalewijk
  • Lidwien Geertjens
  • Monique Buitenhuis (beleidsmedewerker NVP)

Meer informatie?
Heeft u een vraag over de beroepscode? Dan kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis