NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 01-03-2021

Nieuws TOP Opleidingsplaatsen

TOP Opleidingsplaatsen heeft het toewijzingsprotocol voor het opleidingsjaar 2022 gepubliceerd op de website. Daarmee is het proces voor de toewijzing van start gegaan. Hier leest u de belangrijkste wijzigingen.
NVP nieuws 05-02-2021

Update richtlijn GGZ en corona

Op 4 februari is de 11de versie van de richtlijn GGZ en corona gepubliceerd. Aanpassingen waren nodig, want het RIVM heeft haar LCI-richtlijn COVID-19 geactualiseerd. Het gaat om twee wijzigingen.
NVP nieuws 04-02-2021

Herregistratie in het BIG-register

Voor veel psychotherapeuten geldt herregistratie in het BIG-register n het najaar van 2021. Als u verwacht bij uw eerstvolgende herregistratie niet te voldoen aan de werkervaringseis, dan kunt u gebruikmaken van de toets (scholingseis).
NVP nieuws 28-01-2021

Zaak van de maand januari

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. Dit keer een zaak uit 2018 tegen een psychotherapeute.
NVP nieuws 28-01-2021

Tijdschrift voor Psychotherapie nummer 1

In dit eerste nummer onder meer drie artikelen die dicht bij de mens blijven. Geen statistische hoogstandjes, maar uitgebreide beschrijvingen van het therapieverloop of het illustreren van theoretische noties met het eigen rouwproces.
NVP nieuws 08-01-2021

Beter passende contracten in de ggz

De NZa monitort jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot de contractering in de ggz. Deze monitor laat zien hoe het contracteren verloopt en waar het beter kan. Invullen van de vragenlijst duurt 15 minuten en kan tot en met 22 januari.
NVP nieuws 05-01-2021

Beroepenlijst Zorgprestatiemodel

Het programma Zorgprestatiemodel heeft eind 2020 de Beroepenlijst ggz en fz 2020 (pdf) gepubliceerd met beroepen die diagnostiek, behandeling en geneeskundige begeleiding leveren in de ggz en fz.
1 2 3 4 5 ... » 1/8 (240)