Wachtwoord vergeten
 • Tijdschrift voor Psychotherapie nummer 4 online

  Tijdschrift voor Psychotherapie nummer 4 online 02-07-2020 In het zomernummer van het Tijdschrift voor Psychotherapie staan onder meer artikelen over anorexia nervosa en verbindend gezag. Verder leest u een forumbijdrage over baanbrekend onderzoek naar therapeutische behandeling via beeldbellen en een column over
  Lees meer
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)

  Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) 30-06-2020 Per 1 juli 2020 is het verplicht om het voor cliënten mogelijk te maken hun dossier elektronisch in zien. De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz), te zien als aanvulling op de Wgbo, de Wkkgz en de AVG,
  Lees meer
 • Jaarverslag FGzPt 2019

  Jaarverslag FGzPt 2019 30-06-2020 De Algemene ledenvergadering van de Federatie van Gezondheidszorg psychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) heeft op 23 juni jl. het jaarverslag 2019 goedgekeurd. De FGzPt is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en
  Lees meer
1 2 3 4 5 ... » 1/55 (550)