NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP nieuws 29-06-2022

Aanleverstandaard zorgvraagtypering per 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Deze informatie moet vanaf die datum halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa, inclusief de zogenaamde HoNOS+-vragen. Alleen als de patiënt een privacyverklaring heeft getekend hoeft u niet alle informatie aan te leveren.
NVP nieuws 27-06-2022

Nieuwsbrief TOP Opleidingsplaatsen

Op 22 juni verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen met daarin o.a. nieuws over het (concept) definitief toewijzingsvoorstel 2023 en het project toewijzingscriteria en evaluatie proeftuinen.
NVP nieuws 19-05-2022

NZa-informatiekaart over declareren bij behandeling betrokken naasten

Net als in de dbc- systematiek is het ook in het zorgprestatiemodel mogelijk om naasten van de patiënt te betrekken bij de behandeling. In een nieuwe informatiekaart staat uitgelegd hoe de bekostiging hiervan geregeld is. Dat het betrekken van naasten van de patiënt onder de verzekerde ggz en fz-aanspraken valt is bepaald door het Zorginstituut.
NVP nieuws 19-05-2022

Workshops voor supervisoren herhaald

Omdat onze studiedag voor supervisoren vorig jaar al snel volgeboekt was, bieden we iedereen de kans drie van de workshops alsnog te volgen! Op veler verzoek herhalen Pieter Dingemanse, Quin van Dam en Niek Perquin hun workshop online. De inschrijvingen gaan snel dus wacht niet te lang!
NVP nieuws 19-05-2022

Opleidingsplaatsen beschikbaar 2023

Na de eerste aanvraagronde zijn er nog plaatsen beschikbaar voor de opleiding tot psychotherapeut (6 overgebleven plaatsen), klinisch psycholoog (52 overgebleven plaatsen). De opleidingsinstelling moet de extra aanmeldingen voor 31 mei 2022 doorgeven aan TOP Opleidingsplaatsen.
NVP nieuws 19-05-2022

Uitstel besluitvorming toekomst Wet BIG

Minister Kuipers stelt de besluitvorming over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG voorlopig uit en wil eerst een aantal nieuwe onderzoeken laten uitvoeren. De vier beroepsverenigingen NVP, NVGzP, NVP en NIP geven een aantal aandachtspunten mee voor het vervolgonderzoek.
NVP nieuws 16-05-2022

Tijdschrift voor Psychotherapie 3 nu online

In het derde nummer van 2022 onder andere Mattias Desmet over het belang van nieuwe vormen van meten en beschrijven in de psychologie en Wim Snellen met deel 2 van zijn artikelen over theoriegestuurde psychodiagnostiek. Matthijs Vroegop en collega's schrijven over de ontwikkeling van de KDSP-adherentieschaal en Marte Kaan schrijft een column over vermijdende cliënten.  
NVP nieuws 09-05-2022

NVP ondersteunt brandbrief 'Reguleren zorgaanbod'

De NVP maakt zich grote zorgen over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van hoog specialistische psychotherapeutische zorg voor een zeer kwetsbare doelgroep. De NVP vindt dat alle vormen van psychotherapie waarvan evidentie is aangetoond, toegankelijk moet zijn voor wie dat nodig heeft. De Kamer vervroegde het debat over de ggz.
NVP nieuws 21-04-2022

Jaarverslag NVP 2021 verschenen

De ledenraad heeft het jaarverslag 2021 goedgekeurd. In het jaarverslag leest u een samenvatting van een aantal belangrijke stappen en resultaten van het afgelopen jaar. U vindt het document op onze website.
NVP nieuws 21-04-2022

Uitspraak van de maand april

Het Regionaal Tuchtcollege Den Haag heeft een psychotherapeut berispt. De inspectie verwijt hem dat hij zich in privetijd schuldig heeft gemaakt aan het downloaden, bekijken en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal.
NVP nieuws 14-04-2022

Tijdig voorbereiden van de BIG-herregistratie

Om te kunnen herregistreren in het BIG-register moet u genoeg werkervaring hebben. Als u niet aan de werkervaringseis voldoet, kunt u zich herregistreren door scholing. Zorg ervoor dat u vóór de uiterste herregistratiedatum aan de eisen voldoet!
NVP nieuws 12-04-2022

Indirecte tijd in het zorgprestatiemodel

Wat is indirecte tijd? Krijg ik indirecte tijd nog betaald in het zorgprestatiemodel? Is het toegestaan om te sturen op minder indirecte tijd en / of op meer directe tijd? Als ik de patiënt betrek bij indirecte activiteiten, mag ik dan wel een consult declareren? In de nieuwe informatiekaart vindt u antwoorden voor veelgestelde vragen.
NVP nieuws 12-04-2022

Overgangsregeling voor AGB-code van de uitvoerder

Volgens de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg van de NZa moet bij zorgprestaties worden geregistreerd wie de prestatie heeft uitgevoerd. Behandelaars die hiervoor een persoonlijke AGB-code moeten hebben, krijgen extra tijd om deze aan te vragen. Tot die tijd kunnen zij tijdelijk een alternatieve code gebruiken.
NVP nieuws 05-04-2022

Webinar Samen beslissen

Hoe werkt ‘Samen beslissen’ in de praktijk? Welke keuzes zijn er te maken en op welke momenten? In het gratis webinar op 19 april spreken een ervaringsdeskundige, psycholoog en psychiater over hun ervaring met ‘Samen beslissen’.
1 2 3 4 5 ... » 1/14 (397)