NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

(Her)registratie BIG

Als psychotherapeut kunt u zich inschrijven in het BIG-register als u voldoet aan de Nederlandse opleidingseisen. U moet uw diploma psychotherapie behaald hebben aan een door de minister erkende opleidingsinstelling

U kunt zich dus niet registreren op basis van diploma’s behaald aan andere opleidingsinstellingen. Ook wanneer andere landen wel een Nederlands diploma erkennen dat is behaald aan een niet-erkende opleidingsinstelling.

Titelgebruik

De titel ‘psychotherapeut’ is wettelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder BIG-registratie de titel psychotherapeut of een daarop gelijkende benaming te voeren. Onder een daarop gelijkende benaming valt ook de vertaling van de titel psychotherapeut in een andere taal. Zonder BIG-registratie is het dus verboden om bijvoorbeeld de titel 'psychotherapist' te voeren.

Vrijstellingsregeling psychiaters BIG-register

Voor psychiaters die ingeschreven willen worden in het BIG-Register Psychotherapeut, geldt een vrijstellingsregeling. Psychiaters kunnen in aanmerking komen voor een psychotherapieregistratie op voorwaarde dat de aanvrager voldoet aan de actuele eisen voor de registratie als psychotherapeut. Dit betekent dat de registratie als psychiater niet langer dan 10 jaar geleden is gehaald en de aanvrager aan alle actuele PT-eisen voldoet zowel qua omvang en inhoud van het cursorisch als het praktijkonderwijs. Alle verzoeken lopen via RINO Zuid in samenwerking met RINO Amsterdam.

Herregistratie BIG-register Psychotherapeut

Om uw registratie in het BIG-register te kunnen verlengen moet u voldoen aan de herregistratievereisten. Uiterlijk 6 maanden voor de herregistratiedatum verstuurt het BIG-register de eerste oproep voor herregistratie.

U komt in aanmerking voor herregistratie als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). Als u niet voldoet aan de werkervaringseis, dan geldt de scholingseis.