NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP ACADEMY

Bij de NVP ACADEMY volgt u kleinschalige bijeenkomsten, e-learnings, blended learning en webinars. Lees hier meer over de NVP ACADEMY

Cursussen

Voor beschikbare data kunt u ook kijken in de congresagenda 

Nieuw

Cursus: Hoe schrijf ik een artikel voor TvP? (gratis)

Wilt u graag een artikel publiceren in het Tijdschrift voor Psychotherapie, maar weet u niet goed hoe te beginnen? Redactieleden Anton Hafkenscheid en Maud Schaepkens helpen u verder op weg.
Docenten: Hafkenscheid en Maud Schaepkens 
Datum: 27 september (20.00 tot 21.30 uur) via ZOOM.
Kosten: gratis 
Meer informatie en inschrijvenWorkshop 'hoe schrijf ik een artikel?' 

Terugkerend of nog terug te kijken

 • Persoonlijkheidsstoornissen, de waan van de dag (samen met Lemion)
  Tijdens het jaarsymposium Persoonlijkheidsstoornissen, de waan van de dag, wordt dan ook onder voorzitterschap van dr. Rikus Knegtering en dr. Theo Ingenhoven een overzicht gegeven van de laatste wetenschappelijke en klinisch relevante ontwikkelingen. 
  Voorzitters: dr. Rikus Knegtering en dr. Theo Ingenhoven
  Datum: is geweest (online terugkijken kan nog)

 

 • Het Ontwikkelingsprofiel© Van theorie naar praktijk
  Psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met het Ontwikkelingsprofiel als referentiekader. In deze driedaagse online cursus leert u hoe het OP is opgebouwd, hoe u het in de praktijk kunt gebruiken en hoe u de resultaten implementeert in het behandelcontact. Ook gaan we in op het gebruik van de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV) en bespreken we de plaatsbepaling van het OP binnen de (persoonlijkheids)diagnostiek en de resultaten van de wetenschappelijke validering.
  Docenten: Quin van Dam, Laura van Riel en Theo Ingenhoven
  Doelgroep: psychotherapeuten (i.o.), gz-psychologen, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters (i.o.)
  Datum: terugkerend

 

 • Persoonlijkheidsdiagnostiek en de indicatiestelling voor psychotherapeutische behandelingen.
  Deze zesdaagse online cursus is speciaal gericht op de persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling voor de psychotherapeutische behandelingen. De cursus telt mee voor de herregistratie-eisen op het gebied van diagnostiek voor het Kwaliteitsregister psychotherapie.  
  Docenten: Theo Ingenhoven en Han Berghuis
  Doelgroep: psychotherapeuten (bijscholing psychodiagnostiek), klinisch psychologen en psychiaters (al dan niet in opleiding) en gz-psychologen. 
  Datum: terugkerend

 

 • Leertherapie: goed beginnen is het halve werk
  De NVP organiseert deze training voor beginnende leertherapeuten die handvatten willen krijgen om leertherapie op een goede en verantwoorde wijze aan te bieden en uit te voeren. Voor ervaren leertherapeuten is dit een mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, casuïstiek in te brengen en hun kennis op te frissen.
  Docent: Jose van Reijen
  Doelgroep: beginnende en ervaren leertherapeuten
  Datum: terugkerend

 

 • SCID-5-P online training 
  In deze efficiënte praktijkgerichte training van 2 ochtenden leert u op betrouwbare manier de verschillende DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen te classificeren door middel van het Semistructured Interview for DSM-5 personality Disorders
  Docent: Theo Ingenhoven en Anna Bartak
  Doelgroep: psychotherapeuten en gz-psychologen. Klinisch psychologen en psychiaters zijn ook welkom als zij werken met de SCID-5-P.
  Datum: terugkerend

E-learnings NVP ACADEMY

Voor supervisoren

Over de NVP ACADEMY

De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor het brede vakgebied psychotherapie: schooloverstijgend, generiek, multi-conceptueel en integratief. We bevorderen de overdracht van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis van psychotherapie en de verspreiding daarvan en houden ons bezig met de kwaliteit van het vakgebied.

Onze visie op de inhoud van deskundigheidsbevordering zetten we om in een concreet aanbod voor de beroepsbeoefenaars van psychotherapie. Zo stimuleren we dat psychotherapie wordt uitgevoerd conform de actuele stand van de wetenschap en praktijk betreffende diagnostiek en behandeling.

Samenwerking Lemion
Per onderwerp bepalen we of we zelf aanbod gaan ontwikkelen of dat we aansluiten bij bestaande activiteiten. Hiervoor werken we onder meer nauw samen met Lemion.

Onderwerpen
Het vak komt inhoudelijk in al zijn aspecten aan bod komen. Denk hierbij aan als common factors, de therapeutische relatie, het neerzetten van een therapeutische context die leidt tot verandering, herstellen van breuken, gemotiveerd afwijken van de richtlijnen, personalised medicine, diagnostische kennis, beroepsethische zaken, de positionering van het beroep, het toepassen van wetenschap, etc.

Competentiegebieden
We hanteren de zeven ‘CanMEDS’, het model met competentiegebieden, als uitgangspunt.

 • Psychotherapeutisch handelen              
 • Kennis en wetenschap                
 • Organisatie                                   
 • Professionaliteit
 • Samenwerking                             
 • Maatschappelijk handelen         
 • Communicatie

De NVP is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Bent u niet tevreden? Of heeft u een klacht over een bijeenkomst van de NVP?