NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

NVP ACADEMY

Bij de NVP ACADEMY volgt u kleinschalige bijeenkomsten, e-learnings, blended learning en webinars. Lees hier meer over de NVP ACADEMY

 

Verdiepende leerlijn Psychotherapie 

De NVP-leerlijn Psychotherapie biedt geaccrediteerde scholing en verdieping in het psychotherapeutisch handelen. Onder leiding van docenten die expert zijn binnen ons werkveld, gaat u in een kleine groep aan de slag met de belangrijkste pijlers van het psychotherapeutisch handelen. De leerlijn is samengesteld uit zes clusters:

 • Cluster 1: De persoon van de therapeut
 • Cluster 2: De therapeutische houding
 • Cluster 3: Het therapeutisch proces – ‘setting the stage’
 • Cluster 4: Taal – van beschrijven naar ‘verstehen’
 • Custer 5: Het lichaam
 • Cluster 6: De context

Meer informatie en inschrijven Leerlijn Psychotherapie 

E-learnings NVP ACADEMY

Het Tijdschrift voor Psychotherapie biedt geaccrediteerde nascholing. Op de nascholingssite ziet u bij welke artikelen u een e-learningmodule kunt afnemen. U kunt kiezen uit verschillende thema's zoals theorie, behandeling en diagnostiek. Er verschijnen regelmatig nieuwe modules, ontwikkeld voor en door professionals.

NVP-leden krijgen 25% korting op de abonnementsprijzen. Op het ledennet (inloggen) vindt u de kortinscode. De modules zijn geaccrediteerd door de NVP (voor herregistratie in het Kwaliteitsregister) en de FGzPt met 1 punt per module. 

 

 

Cursussen NVP - ACADEMY

Voor beschikbare data kunt u ook kijken in de congresagenda 

 • Het Ontwikkelingsprofiel© Van theorie naar praktijk
  Psychodynamische persoonlijkheidsdiagnostiek met het Ontwikkelingsprofiel als referentiekader. In deze driedaagse online cursus leert u hoe het OP is opgebouwd, hoe u het in de praktijk kunt gebruiken en hoe u de resultaten implementeert in het behandelcontact. Ook gaan we in op het gebruik van de Ontwikkelingsprofiel Vragenlijst (OPV) en bespreken we de plaatsbepaling van het OP binnen de (persoonlijkheids)diagnostiek en de resultaten van de wetenschappelijke validering.
  Docenten: Quin van Dam, Laura van Riel en Theo Ingenhoven
  Doelgroep: psychotherapeuten (i.o.), gz-psychologen, klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters (i.o.)
  Datum: terugkerend

 • Persoonlijkheidsdiagnostiek en de indicatiestelling voor psychotherapeutische behandelingen.
  Deze zesdaagse online cursus is speciaal gericht op de persoonlijkheidsdiagnostiek en indicatiestelling voor de psychotherapeutische behandelingen. De cursus telt mee voor de herregistratie-eisen op het gebied van diagnostiek voor het Kwaliteitsregister psychotherapie.  
  Docenten: Theo Ingenhoven en Han Berghuis
  Doelgroep: psychotherapeuten (bijscholing psychodiagnostiek), klinisch psychologen en psychiaters (al dan niet in opleiding) en gz-psychologen. 
  Datum: terugkerend
 • Leertherapie: goed beginnen is het halve werk
  De NVP organiseert deze training voor beginnende leertherapeuten die handvatten willen krijgen om leertherapie op een goede en verantwoorde wijze aan te bieden en uit te voeren. Voor ervaren leertherapeuten is dit een mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, casuïstiek in te brengen en hun kennis op te frissen.
  Docent: Jose van Reijen
  Doelgroep: beginnende en ervaren leertherapeuten
  Datum: terugkerend

 • SCID-5-P online training 
  In deze efficiënte praktijkgerichte training van 2 ochtenden leert u op betrouwbare manier de verschillende DSM-5 persoonlijkheidsstoornissen te classificeren door middel van het Semistructured Interview for DSM-5 personality Disorders
  Docent: Theo Ingenhoven en Anna Bartak
  Doelgroep: psychotherapeuten en gz-psychologen. Klinisch psychologen en psychiaters zijn ook welkom als zij werken met de SCID-5-P.
  Datum: terugkerend

Over de NVP ACADEMY

De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor het brede vakgebied psychotherapie: schooloverstijgend, generiek, multi-conceptueel en integratief. We bevorderen de overdracht van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis van psychotherapie en de verspreiding daarvan en houden ons bezig met de kwaliteit van het vakgebied.

Onze visie op de inhoud van deskundigheidsbevordering zetten we om in een concreet aanbod voor de beroepsbeoefenaars van psychotherapie. Zo stimuleren we dat psychotherapie wordt uitgevoerd conform de actuele stand van de wetenschap en praktijk betreffende diagnostiek en behandeling.

Samenwerking Lemion
Per onderwerp bepalen we of we zelf aanbod gaan ontwikkelen of dat we aansluiten bij bestaande activiteiten. Hiervoor werken we onder meer samen met Lemion.

Onderwerpen
Het vak komt inhoudelijk in al zijn aspecten aan bod komen. Denk hierbij aan als common factors, de therapeutische relatie, het neerzetten van een therapeutische context die leidt tot verandering, herstellen van breuken, gemotiveerd afwijken van de richtlijnen, personalised medicine, diagnostische kennis, beroepsethische zaken, de positionering van het beroep, het toepassen van wetenschap, etc.

Competentiegebieden
We hanteren de zeven ‘CanMEDS’, het model met competentiegebieden, als uitgangspunt.

 • Psychotherapeutisch handelen              
 • Kennis en wetenschap                
 • Organisatie                                   
 • Professionaliteit
 • Samenwerking                             
 • Maatschappelijk handelen         
 • Communicatie

De NVP is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).
Bent u niet tevreden? Of heeft u een klacht over een bijeenkomst van de NVP?