NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Herregistratie

Voor herregistratie in het Kwaliteitsregister moet u gedurende een bepaalde periode voldoen aan de gestelde eisen. De eisen sluiten aan bij de herregistratie-eisen van de klinische psycholoog.

De regionale opleidingsinstellingen hebben in hun opleidingsaanbod het onderdeel ‘Psychopathologie diagnostiek en indicatiestelling’ ontwikkeld wat gecertificeerd is door de NVP in het kader van het Kwaliteitsregister Psychotherapeut.

In het Besluit vereisten en beleidsregels (her)registratie staan de eisen voor herregistratie beschreven. Er zijn kwaliteitseisen voor: diagnostiek, scholing en intercollegiaal overleg. In de beleidsregels is deze eis nader beschreven, inclusief de puntentelling per activiteit en de aan te leveren bewijsstukken.