NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Register Leertherapeuten Psychotherapie

In het Register Leertherapeut Psychotherapie staan leertherapeuten die voldoende aan uniforme eisen: ze zijn voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren om op adequate wijze hun taak als Leertherapeut Psychotherapie te kunnen vervullen.

Opleidelingen kunnen nu alle erkende leertherapeuten psychotherapie op één plek vinden.

Inschrijven in het Register Leertherapeuten Psychotherapie? 

Wat is leertherapie?

Onder leertherapie wordt verstaan: “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.