Wachtwoord vergeten

Register Leertherapeuten Psychotherapie

De NVP heeft op 1 februari 2018 een centraal en openbaar te raadplegen register voor leertherapeuten psychotherapie geopend. De kwalificatie Leertherapeut Psychotherapie heeft tot doel te waarborgen dat de ingeschreven leertherapeuten voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren zijn om op adequate wijze hun taak als Leertherapeut Psychotherapie te kunnen vervullen.

Ga hier direct naar:

Met een centraal register creëren we uniforme eisen voor de geregistreerde leertherapeuten. Opleidelingen kunnen erkende leertherapeuten psychotherapie nu op één plek vinden.

Het nieuwe register is, net als het Register Supervisoren Psychotherapie en het in 2015 opgerichte Kwaliteitsregister Psychotherapie toegankelijk voor zowel leden als niet leden van de NVP.

Leertherapie
Onder leertherapie wordt verstaan: “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.

Zoekt u een Leertherapeut Psychotherapie? Klik hier