NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Lidmaatschap

Het 'gewoon' NVP-lidmaatschap staat open voor psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen (ingeschreven in het BIG-register) en het 'aspirant' lidmaatschap staat open voor psychotherapeuten, klinisch psychologen en artsen (psychiaters) in opleiding.

Het lidmaatschap van de NVP staat open voor psychotherapeuten, psychiaters en klinisch psychologen (BIG). Nog in opleiding? Dan is het eerste jaar van het lidmaatschap gratis!

 • Als beroepsvereniging van en voor alle BIG-geregistreerde psychotherapeuten (in opleiding) staan we voor de kwaliteit van ons vak;
 • De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor psychotherapie. We zijn een brede verbindende vereniging voor evidence based psychotherapie zoals uitgevoerd door drie BIG-beroepen;
 • Wij vinden dat psychotherapie beschikbaar moet zijn en blijven voor mensen die dit nodig hebben. 

De NVP is op veel terreinen actief. Dit kunnen we natuurlijk niet zonder leden!

10 redenen om lid te worden!

 1. U krijgt flinke korting op de Dag van de Psychotherapie;
 2. U krijgt korting op alle activiteiten van de NVP ACADEMY;
 3. U ontvangt 6 keer per jaar het online Tijdschrift voor Psychotherapie, met mogelijk tot een plusabonnement (e-learning);
 4. U krijgt korting als u inschrijft bij onze registers: 
  Register supervisoren psychotherapie I Leertherapeutenregister I Kwaliteitsregister Psychotherapie

 5. U heeft de mogelijkheid informatie of advies in te winnen bij onze bureaumedewerkers. Vragen over herregistratie? De beroepscode? Een klacht? Zij helpen u verder!
 6. Als vrijgevestigde kunt u opgenomen worden in onze zoekmachine;
 7. U heeft toegang tot het ledendeel van de website met extra informatie over diverse onderwerpen;
 8. U kunt gebruikmaken van onze klachtenregeling;
 9. Als vrijgevestigd lid bent u automatisch gratis aangemeld bij de geschillencommissie;
 10. U krijgt 20% korting op abonnement PsyXpert.

   

Lidmaatschap NVP ook voor psychiaters en klinisch psychologen

Op 1 januari 2018 heeft de NVP het lidmaatschap opengesteld voor psychiaters en klinisch psychologen zonder BIG-registratie psychotherapeut. De NVP wil een brede verbindende vereniging zijn voor evidence based psychotherapie zoals uitgevoerd door deze drie BIG-beroepen.

Veel psychiaters beschouwen de psychotherapie als de kern van hun vak, zo blijkt uit onderzoek. De NVP is een brede verbindende vereniging voor evidence based psychotherapie en vindt het belangrijk dat de psychotherapeut, de psychiater en de klinisch psycholoog zich kunnen ontwikkelen op het gebied van psychotherapie.

Allen zijn breed, multi-theoretisch opgeleid en in staat om de brede range van enkelvoudige tot en met zeer complexe psychische stoornissen te behandelen, daartoe de therapeutische relatie aan te wenden en waar nodig daarbij uiteenlopende theoretische perspectieven en methodieken benutten.

Actief lid worden?

Natuurlijk kunt u zich ook actief inzetten voor de vereniging via de ledenraad, commissies of werkgroepen. Voor onze actieve leden organiseren we jaarlijks een informatie en inspiratiedag.

NB: Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacyreglement;

 

Voor het jaar 2024 zijn opnieuw geen verhogingen doorgevoerd. Aspirantleden* zijn het eerste jaar gratis lid! 

Contributietarieven 2024                                

     2024     
 Gewoon lid, incl.Tijdschrift voor Psychotherapie    € 340,-
 Aspirant lid* incl. Tijdschrift voor Psychotherapie (1e jaar gratis!)   € 125,-
 Senioren (67+) incl. Tijdschrift voor Psychotherapie                          € 260,-
 Psychotherapeut niet praktiserend incl. Tijdschrift voor Psychotherapie   € 115,-

*Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters in opleiding.
Nb. BIG-geregistreerde klinisch psychologen en psychiaters, die in opleiding zijn tot psychotherapeut, betalen het tarief voor 'gewone' leden.

Tussentijdse toetreding
Wie lid wordt vóór 1 juli is voor dat kalenderjaar volledige contributie verschuldigd. Vanaf 1 juli geldt de helft van het betreffende contributiebedrag.

Verandering van lidmaatschap
Wie gedurende een kalenderjaar van de ene naar de andere lidmaatschapscategorie gaat, betaalt met ingang van het nieuwe kalenderjaar het nieuwe contributiebedrag. Dus als u in dit jaar 67 wordt, betaalt u vanaf volgend jaar het gereduceerde tarief. En als u in dit jaar uw BIG registratie behaalt, betaalt u vanaf volgend jaar het tarief voor 'gewone' leden. Wijzigingen kunt u doorgeven via nvp@psychotherapie.nl

Lidmaatschap opzeggen
Opzegging van het lidmaatschap dient, uiterlijk op 1 december van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar, schriftelijk of per email, te worden ingediend bij het secretariaat van de NVP, nvp@psychotherapie.nl

Als er sprake is van een contributieverhoging, heeft u het recht uw lidmaatschap, binnen een maand na de datum waarop dit aan u kenbaar is gemaakt, op te zeggen.