NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Dossier

Beroepenstructuur

DOSSIER BEROEPENSTRUCTUUR Samen met het NIP werken we aan de voorbereiding van de nieuwe BIG- beroepenstructuur voor psychologische zorg. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2026. Bij de totstandkoming van het advies zijn leden van de
Dossier

Bescherming beroepstitel

Psychotherapeut is een beschermde beroepstitel. Wie zich zonder registratie in het BIG register Psychotherapeut uitgeeft voor psychotherapeut of een gelijkende benaming gebruikt, is strafbaar.
Dossier

Coronavirus

Dit dossier is (gelukkig) gesloten
Dossier

Herregistratie

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor alle BIG-artikel 3 beroepen tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De
Dossier

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Hierin staat beschreven volgens welke eisen de zorg aan cliënten
Dossier

Wet- en regelgeving

Als psychotherapeut heeft u te maken met diverse wetten en regels. In dit dossier zetten we de belangrijkste informatie voor u op een rij. Op het tabblad Achtergrond vindt u meer informatie over:  Wet op de Beroepen in de individuele
Dossier

Wetenschap

De NVP is de wetenschappelijke vereniging voor het brede vakgebied psychotherapie: schooloverstijgend, generiek, multi-conceptueel en integratief. De NVP bevordert de overdracht van vakinhoudelijke, wetenschappelijke kennis van psychotherapie en de
Dossier

Zorgprestatiemodel

Op 1 januari 2022 is het nieuwe zorgprestatiemodel ingevoerd, de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.  We nemen in de ggz afscheid van de dbc’s, zzp’s en de producten van de generalistische