NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 30-05-2024

Suïcidepreventie in het ziekenhuis

In Nederland belanden jaarlijks duizenden mensen op de spoedeisende hulp (SEH) met 'opzettelijk zelf toegebracht letsel'. In driekwart van de gevallen gaat het om een poging tot zelfdoding. Niet al het ziekenhuispersoneel weet helaas goed om te gaan met iemand na een poging tot zelfdoding.
Media 22-05-2024

Reacties hoofdlijnenakkoord

Diverse partijen in de ggz gaven hun reactie op het hoofdlijnenakkoord. Ze vinden het teleurstellend dat er verder in het onderhandelaarsakkoord geen aandacht is voor mentale gezondheid en zijn bezorgd over het ontbreken van financiële middelen.
Media 25-04-2024

Video over zorgstandaarden

Hoe maken zorgprofessionals, patiënten en naasten samen gebruik van zorgstandaarden? Hoe verhouden ze zich tot richtlijnen en beroepscodes? Waar staan extra hulpmiddelen? Bekijk nu de video!
Media 15-04-2024

'Verkennend gesprek'

Vanaf 2025 wordt een 'verkennend gesprek' voor mensen met psychische klachten vergoed uit het basispakket, heeft het Zorginstituut Nederland bepaald. 
1 2 3 4 5 ... » 1/31 (907)