NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 22-07-2021

Aandacht voor geweld tegen ggz-personeel

Met een paginagrote advertentie in diverse kranten vragen bijna 60 ggz-organisaties aandacht voor geweld in de geestelijke gezondheidszorg. De advertentie werd geplaatst naar aanleiding van een vreselijk incident bij Parnassia in Den Haag  12 juli j. waarbij een beveiliger en een medewerker werden neergeschoten. De beveiliger overleed aan zijn verwondingen.
Media 20-07-2021

Helemaal aan het Einde: een podcast over zelfdoding

Jaarlijks overlijden zo’n 1800 mensen aan zelfdoding. Gemiddeld bijna vijf mensen per dag. In de podcast Helemaal aan het Einde wordt openhartig met (ervarings)deskundigen en medewerkers gepraat over zelfdoding. We horen meer over de gevolgen van zelfdoding, hoe voor hen wordt gezorgd én dat praten echt ruimte biedt voor oplossingen.
Media 20-07-2021

Subsidieoproep ZonMw praktijkgericht onderzoek

ZonMw doet een oproep voor de nieuwe subsidieronde voor praktijkgericht onderzoek. Subsidieaanvragen moeten zich richten op wachttijden in de ggz of maatschappelijk en/of persoonlijk herstel van mensen met psychische problemen. Het onderzoek moet direct voortkomen uit vragen vanuit de ggz-praktijk en hier oplossingen voor leveren.
Media 20-07-2021

Partydrug MDMA ingezet bij in therapie PTSS

MDMA is vooral bekend als partydrug tijdens het uitgaan, maar in verschillende landen wordt ermee geëxperimenteerd als behandelmiddel bij psychische klachten. Uit een groot Amerikaans onderzoek blijkt het middel zeer effectief te zijn bij mensen die lijden aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Eric Vermetten, psychiater en hoogleraar, legde het uit in Nieuwsuur.
Media 19-07-2021

Landelijke Monitor Depressie gestart

De nieuwe Landelijke Monitor Depressie volgt de effecten van het Meerjarenprogramma Depressiepreventie, dat als doel heeft dat het aantal depressies in 2030 met 30% is verminderd. De eerste meetronde laat nog geen verbetering zien, wel enkele opvallende toenames.
Media 15-07-2021

Ervaar hier hoelang wachten in de ggz voelt

Nog altijd moeten een kleine 30.000 mensen langer wachten op psychische hulp dan afgesproken. Dat staat in een brief die demissionair staatssecretaris Blokhuis naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, met daarin de laatste stand van zaken over wachttijden in de ggz. Hoelang dat wachten voelt, is in de special van NOS op 3 te ervaren.
Media 13-07-2021

27 duizend mensen wachten te lang

In Nederland wachten ruim 27 duizend mensen te lang op geestelijke gezondheidszorg. Vooral het aantal mensen dat te lang op een intake wacht is hoog. In totaal wachtten in mei 75 duizend mensen op geestelijke gezondheidszorg. In een nieuwe informatiekaart over de wachttijden in de ggz geeft de Nederlandse Zorgautoriteit voor het eerst inzicht in het aantal wachtenden.
Media 13-07-2021

Doek valt voor Samen Sterk zonder Stigma

Afgelopen donderdag 8 juli 2021 is het doek definitief gevallen voor Samen Sterk zonder Stigma, de stichting die zich de afgelopen tien jaar onvermoeibaar inzette voor een wereld zonder stigma op psychische aandoeningen. Het ontbreken van een voldoende stevige basis in de inkomsten heeft directie en bestuur genoodzaakt te beslissen dat Samen Sterk dit werk helaas niet kan voortzetten.
Media 13-07-2021

Nieuwe serie: 100 dagen in je hoofd

Hoe is het om ziek in je hoofd te zijn? In de nieuwe serie 100 dagen in je hoofd dompelen Tim den Besten en Nicolaas Veul zich onder in de wereld van de psychiatrie. Ze gaan aan de slag als bijzonder stagiair op twee afdelingen van GGzE. Vanaf donderdag 21 oktober wekelijks te zien bij de VPRO op NPO 3.
Media 08-07-2021

NZa publiceert b-release zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-release van de regels voor het zorgprestatiemodel beschikbaar gesteld. In deze release zitten een aantal wijzigingen. Zo kan de inzet van de talentolk voortaan apart in rekening worden gebracht. Nieuw is ook een gedifferentieerd tarief voor de psychiater, dat afhangt van de ernst van de problematiek van de patiënt.
Media 08-07-2021

Risico op angststoornis of depressie onder jongvolwassenen toegenomen

1 op de 11 (9 procent) jongvolwassenen (18 tot en met 34 jaar) in Nederland heeft een hoog risico op een angststoornis of een depressie in 2020. Daar staat tegenover dat veel volwassenen (zo’n 80 procent), en in het bijzonder jongvolwassenen (88 procent), hun algemene gezondheid als (zeer) goed ervaren. Dit blijkt uit recente cijfers van de Gezondheidsmonitor 2020.
Media 08-07-2021

Rapportage wachttijden in de ggz NZa

Huisartsen schrijven al langere tijd meer verwijzingen uit voor hun patiënten naar de ggz. De wachttijden in de ggz waren ook voor de corona-uitbraak voor sommige diagnoses al te lang. Op dit moment ziet de Nederlandse Zorgautoriteit dat de wachttijden voor aandachtstekort- en gedragsstoornissen, en persoonlijkheidsstoornissen langer zijn dan voor de corona-uitbraak.
Media 05-07-2021

NRC onderzocht werkwijze PsyQ

NRC schreef afgelopen weekend over PsyQ, een ggz-instelling met 33 vestigingen. PsyQ zou patiënten van de wachtlijst uitnodigen voor een intakegesprek terwijl bekend is dat voor hen geen behandeling beschikbaar is. Dit om extra inkomsten binnen te halen en om aan productienormen te voldoen. PsyQ ziet in de artikelen veel feitelijke onjuistheden.  
Media 29-06-2021

DREAMS – Betere zorg voor jongeren

Binnen het onderzoeksconsortium DREAMS bundelen vier grote academische kinder- en jeugdpsychiatriecentra hun krachten om de zorg en het onderzoek binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie beter te maken. De mentale ontwikkeling van kinderen is van grote invloed op hun toekomst-perspectief. De juiste zorg op het juiste moment is daarom van groot belang.
Media 29-06-2021

Ruth Peetoom nieuwe voorzitter de Nederlandse ggz

Op 25 juni werd Ruth Peetoom door de leden van de Nederlandse ggz gekozen tot voorzitter. Op 1 september volgt ze dan Jacobine Geel op, die twee termijnen lang met veel passie en kunde de  belangen van de ggz vertegenwoordigde. Peetoom was jarenlang predikant, voorzitter van het CDA en was de laatste jaren verbonden aan NDC Mediagroep, de uitgever van de drie noordelijke
Media 28-06-2021

Hulpmiddelen zorgstandaard SOLK

Voor de zorgstandaard SOLK zijn nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld die de patiënt en professional ondersteunen bij het toepassen van de zorgstandaard en het proces van samen beslissen. Bij patiënten met chronische pijnklachten kunnen twee zorgstandaarden van toepassing zijn: Chronische Pijn en SOLK. Hoe weet je welke zorgstandaard je het beste kunt volgen?
Media 24-06-2021

Aandacht voor psychische klachten in de klas

Om psychische problemen bespreekbaar te maken heeft het ministerie van VWS het project Taboeiend van stichting Durf Te Vragen mede mogelijk gemaakt. Door middel van diverse games en video’s leren jongeren meer over psychische problemen waardoor zij eerder klachten herkennen en hulp kunnen zoeken bij psychische problemen.
Media 17-06-2021

Mensen met psychische klachten aan het werk krijgen

Zo'n 75.000 mensen met ernstige psychiatrische klachten zitten thuis, terwijl ze graag willen werken. Wouter Koolmees trekt vanaf volgend jaar 18 miljoen euro uit om mensen die thuiszitten met een ernstige psychiatrische aandoening sneller aan werk te helpen. Speciale trajecten bieden uitkomst, maar er is vooral een cultuuromslag nodig op de werkvloer, vindt de Nederlandse ggz.
Media 15-06-2021

Publicatie onderzoeksrapport ambulante ggz in de wijk

De Nederlandse ggz bundelde zeven wijze lessen voor ambulante ggz in de wijk. De afgelopen jaren zijn in Drenthe, Noord-Holland-Noord, Utrecht en Zuid-Limburg beloftevolle experimenten gestart. Deze experimenten laten overtuigend zien dat organisatienetwerken over de grenzen van de wettelijke domeinen heen effectief zijn.
Media 15-06-2021

Invullen vragenlijst onderzoek Online behandelen in de ggz

In 2018 en 2020 zijn grootschalige surveys uitgezet naar de houding van ggz-professionals ten opzichte van eMental Health. Als afsluitend onderdeel is een nieuwe vragenlijst uitgezet: welke veranderingen zijn er zijn rondom online behandelen? Welke obstakels, positieve aspecten en behoeften ervaart u? Het invullen van de vragenlijst duurt maximaal 20 minuten en is geheel anoniem.
Media 14-06-2021

Behoud bijstand na gedwongen ggz-opname

De Tweede Kamer wil dat mensen die gedwongen opgenomen worden voor hun geestelijke problemen recht houden op de bijstand. De Kamer heeft ingestemd met een voorstel van de SP om de wet aan te passen. Verschillende organisaties hadden daartoe opgeroepen omdat deze groep mensen anders snel in financiële problemen raakt.
Media 08-06-2021

Nieuwe app met keuzehulpen zorgstandaarden

Akwa GGZ introduceert een gratis app met keuzehulpen voor professionals. De keuzehulp ondersteunt met concreet advies voor behandeling en begeleiding en is gebaseerd op de inhoud van de zorgstandaarden ADHD, Angst, Bipolair, Persoonlijkheidsstoornissen, Psychose en Psychotrauma. De keuzehulpen voor Autisme en Verslaving gaan binnenkort in ontwikkeling en andere standaarden volgen later. 
Media 07-06-2021

€ 1,314 miljard extra voor gemeenten

Het kabinet stelt voor 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar aan gemeenten ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg. Dat komt bovenop de eerder toegezegde € 300 miljoen voor dat jaar. Nu al wordt gestart met een hervormingsagenda. Gemeenten en Rijk zijn het eens dat scherpere keuzes en een doelmatige uitvoering nodig zijn om het jeugdstelsel beter en houdbaar te maken.
« ... 5 6 7 8 9 ... » 8/24 (716)