NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 06-03-2023

Jaap Huisman nieuwe voorzitter vLOGO

Dr. Jaap Huisman is per 1 maart 2023 benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de vereniging Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidszorg Opleidingsinstellingen (vLOGO). Dr. Marc Verbraak, vicevoorzitter, legt zijn taak als waarnemend voorzitter neer.
Media 06-03-2023

Definitief toewijzingsprotocol 2024

In het Concept Toewijzingsprotocol 2024 van Top Opleidingsplaatsen stond een getrapt toewijzingsmodel. Dit concept is voorgelegd aan landelijke veldpartijen en individuele belanghebbenden. Omdat hieruit bleek dat het tempo van invoering te hoog is, is besloten de toewijzingssystematiek gefaseerd te gaan invoeren.
Media 21-02-2023

ZonMw subsidie 'versnellers'

Het inzetten van een 'versneller', iemand die een samenwerkingsverband opzet en coördineert, is één van de actiepunten die de Stuurgroep Toegankelijkheid en wachttijden ggz heeft geformuleerd. Regio’s die nu nog geen versneller hebben of een samenwerkingsverband willen voortzetten, kunnen hier naar verwachting in april 2023 subsidie voor aanvragen.
Media 21-02-2023

Kijktip: film 'Karo wil goed dood'

In de film 'Karo wil goed dood' volgt filmmaker Xena Maria Evers Karo (29), die een complexe posttraumatische stoornis (CPTSS) ontwikkelde na een aantal traumatische gebeurtenissen in haar leven. De film volgt Karo in de laatste maanden richting haar zelfgekozen dood.
Media 20-02-2023

Subsidieoproep Persoonlijkheidsstoornissen

De Stichting tot Steun VCVGZ lanceert een oproep voor subsidieaanvragen voor onderzoeksprojecten op het gebied van Persoonlijkheidsstoornissen. De projecten moeten aansluiten bij een van de twee thema’s die zijn voortgekomen uit de Kennisagenda.
Media 20-02-2023

'Helpen is het beste medicijn'

De machteloosheid en woede over de aardbeving zijn groot onder Nederlanders van Turkse afkomst. Dat gevoel moeten ze even parkeren, adviseert psychiater Zeynel Erkut. "Probeer iets te doen", zegt hij. "Dit is een tijd dat iedereen moet samenwerken."
Media 16-02-2023

Rondetafelgesprek commissie VWS

Op woensdag 22 februari organiseert de commissie VWS op initiatief van Jacqueline van den Hil en Rens Raemakers een rondetafelgsprek over de stijging van het aantal mensen met een psychische stoornis. Meekijken is mogelijk via de website van de Tweede Kamer of de app 'Debat Direct'.
Media 16-02-2023

Definitie van mentale gezondheid

Er worden verschillende termen gebruikt voor het beschrijven, duiden en definiëren van de mentale gezondheid, zoals ‘psychische gezondheid’, ‘mentaal welbevinden’ of ‘emotionele problemen’. Het Trimbos-instituut en het RIVM stelden met een diverse groep sleutelfiguren daarom een bruikbare en eenduidige definitie op van mentale gezondheid.
Media 09-02-2023

Leidraad suïcidepreventie bij jongeren

'Samen Minder Suïcide' ontwikkelde de leidraad 'Suïcidepreventie voor het hele jeugddomein'. Het doel van de leidraad en bijbehorende instructievideo’s is om professionals en organisaties binnen het jeugddomein te helpen om dezelfde werkwijze van suïcidepreventie toe te passen en samen als een groot netwerk op te trekken.
Media 02-02-2023

Rapport Trimbos instituut ‘Ggz uit de knel’

Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar de uitdagingen in de ggz en ging in gesprek met ruim veertig stakeholders waaronder professionals, bestuurders, wetenschappers, vertegenwoordigers van het ervaringsperspectief en zorgverzekeraars. De uitkomsten geven aan dat een transformatie van de ggz nodig is.
Media 02-02-2023

Nog maar 40% van de contracten gesloten

De onderhandelingen tussen de ggz-aanbieders en zorgverzekeraars verlopen moeizaam, zo meldt brancheorganisatie de Nederlandse ggz. Deze ggz-aanbieders vertegenwoordigen zo’n driekwart van de ggz-uitgaven binnen de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat cliënt mogelijk voor hoge zorgkosten komen te staan als de verzekeraar geen contract sluit met de instelling waar
Media 02-02-2023

Rekenfout: omzetverlies ggz-aanbieders blijkt groter

Uit recent onderzoek van de NZa bleek dat bij geïntegreerde ggz-aanbieders sprake is van omzetverlies door de gevolgen van invoering van het nieuwe bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel), het gestegen ziekteverzuim en cliënten die door corona op het laatste moment niet naar een afspraak komen. Het gemiddeld bruto-omzetverlies voor geïntegreerde aanbieders is hoger dan aanvankelijk
Media 19-01-2023

Kijktip: documentaire Samen uit de Schaduw

In de documentaire 'Samen uit de schaduw' gaat Hanna Verboom met haar broertje langs bij ervaringsdeskundigen en experts als psychiater Dirk de Wachter, hoogleraar Jim van Os, hoofd innovatie in de GGZ Floortje Scheepers, rapper Typhoon en dichter Jesse Laportmet de vraag: “Hoe gaan we om met psychisch lijden?”
Media 19-01-2023

Cliënten gesloten kliniek staan nog op een wachtlijst

Pointer stelt dat cliënten van het eerder gesloten Centrum voor Psychotherapie (CVP) in Lunteren nog wachten op een behandeling. Deze cliënten zouden weer snel een gelijkwaardige vervolgbehandeling krijgen, maar dat is niet bij iedereen gelukt. Een aantal van de cliënten zit nog steeds thuis. 
Media 12-01-2023

Verkennende evaluatie zorgprestatiemodel opgeleverd

Het programmateam van het programma Zorgprestatiemodel heeft in het najaar laten onderzoeken hoe het staat met de invoering en de doelen van het zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel heeft belangrijke voordelen maar het rapport benoemt ook duidelijke uitdagingen voor de korte en lange termijn.
Media 22-12-2022

Forse omzetdalingen voor ggz-instellingen

De NZa heeft de resultaten van het onderzoek naar de omzetontwikkeling in de Zvw ggz gepubliceerd. Ggz-instelling hadden zorgen over de gevolgen van invoering van het het zorgprestatiemodel, het gestegen ziekteverzuim en no-show van cliënten door corona.
« 1 2 3 4 5 ... » 4/29 (845)