NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 24-03-2022

Nieuwsbrief Zorgprestatiemodel

In de nieuwe nieuwsbrief van het zorgprestatiemodel leest u onder meer informatie over het nieuwe begrip 'setting' en feiten over het registreren van consulten. Verder antwoord op de vraag: Hoe verhoudt de veldafspraak over de tijdelijke invulling van het regiebehandelaarschap in 2022 zich tot het Landelijk Kwaliteitsstatuut?
Media 22-03-2022

Voorgenomen sluitingen

Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van Parnassia) bekend en inmiddels heeft ook de raad van bestuur van Pro Persona bekendgemaakt dat het het Centrum voor Psychotherapie (CvP) van Pro Persona in Lunteren wil gaan sluiten.   Personeel en cliënten van het Centrum voor Psychotherapie luiden de noodklok
Media 10-03-2022

Oorlogstrauma’s: vergeet de lange termijngevolgen niet

We kunnen vluchtelingen uit Oekraïne helpen door sociale contacten en zinvolle dagbesteding te bieden, aldus psychiaters Jurjen Luykx en Christiaan Vinkers. 'Binnen de ggz is samenwerking van groot belang: door ons uit te spreken en contact te hebben met collega’s in Oekraïne kunnen we de juiste hulp sneller op de juiste plek krijgen.'
Media 08-03-2022

Luistertip: podcast Oorlogsangst (Publieke Tribune)

Hoe ga je om met de angst voor oorlog, voor iets dat zoveel groter is dan jezelf? Hoe zorg je dat je niet verlamd raakt door de vrees voor de levens van familie en vrienden? Filmmaker Lidija Zelović uit voormalig Joegoslavië en schrijver en psychiater Forugh Karimi uit Afghanistan vertellen over hun ervaringen. 
Media 08-03-2022

Luistertip: podcasts Moreel Trauma

Wat als je iemand niet kan redden, voor een onmogelijke keuze staat of verantwoordelijk bent voor andermans leed? Het ARQ Kenniscentrum Oorlog maakte samen met het Nederlands Veteraneninstituut de podcast ‘Moreel Trauma'.
Media 08-03-2022

Benefiet webinar voor Oekraïne

In dit webinar adviezen en richtlijnen over effectieve eerste (psychologische) hulp aan mensen in of gevlucht uit een oorlogssituatie. Wanneer is psychologische hulp nodig en wanneer niet? En wat is zinvol in een acute fase?
Media 08-03-2022

Ombudsman: noodopvang voor veteranen schiet tekort

De opvang voor veteranen die acuut zorg nodig hebben in ons land schiet tekort. Dat concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die ook Veteranenombudsman is. Afgelopen zomer startte hij een onderzoek naar de noodopvang, waar hij de afgelopen jaren regelmatig klachten over ontving.
Media 08-03-2022

Toename klachten oud-vluchtelingen

Volgens psychiater Imma van Galen van ARQ Centrum'45 - dat gespecialiseerd is in complexe psychotraumaklachten - reageren oud-vluchtelingen sterk op de situatie in Oekraïne. Vooral het achterlaten van huis en haard is herkenbaar voor mensen die zelf ooit vluchtten, zegt Van Galen.
Media 24-02-2022

Jongeren: bereid ons beter voor op de overstap naar volwassenen-ggz

Jongeren die een behandeling in de jeugd-ggz krijgen, maken na hun 18e de overstap naar de volwassenen-ggz. Veel van hen voelen zich niet goed voorbereid op de veranderingen die dit met zich meebrengt. Ook ervaren zij belangrijke verschillen tussen de jeugd- en volwassenen-ggz. Dat blijkt uit een peiling van de Vraagbaak, het jongerenpanel van de NJR en het Kenniscentrum.
Media 22-02-2022

Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie

Vooral jongvolwassenen, ouderen en beroepsgroepen die onder druk staan, zoals zorgpersoneel, hebben in het eerste jaar van de coronapandemie vaker last van mentale klachten. En meer mensen kregen te maken met omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten. Het beeld dat naar voren komt, geeft reden tot zorg, vindt de Gezondheidsraad.
Media 21-02-2022

Bas Rikken nieuwe voorzitter van P3NL

Met ingang van 5 april 2022 volgt Bas Rikken prof. dr. Marc Verbraak op als voorzitter van P3NL. Rikken is voormalig huisarts en is komt niet uit de achterban van één van de bij P3NL aangesloten verenigingen. Juist dat maakt hem de onafhankelijke voorzitter die de federatie zoekt.
Media 17-02-2022

Luistertip: Podcast over dwang: God zegene de greep

In God zegene de greep duiken twee ervaringsdeskundigen, psychiater Menno Oosterhof en Youri Moggré, in de wereld van angst- en dwangstoornissen. Ze hebben bijzondere gesprekken over de verschijnselen van OCD, de vele vormen, de uitingen, de omgang en ook zeker de behandelingen van vandaag de dag. 
Media 17-02-2022

Corona-onderzoek MIND: alle resultaten tot nu toe

Dit kwalitatieve onderzoek van MIND laat zien hoe veerkracht in tijden van crisis gestalte kán krijgen en zelfs kan groeien. Veerkracht tijdens de coronacrisis blijkt onder andere nauw samen te hangen met persoonlijke ontwikkeling, acceptatie van de situatie, verminderde druk en de mate van respect voor elkaar in de samenleving.
Media 17-02-2022

Eerste Kamer tegen extra bezuiniging jeugdzorg

De Eerste Kamer heeft vergaderd over de jeugdhulp en heeft het kabinet teruggestuurd met de opdracht de voorgenomen bezuinigingen los te laten. Een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller om de bezuiniging van tafel te halen, wordt door een meerderheid gesteund.
Media 17-02-2022

Vragenlijst contracteren onder het zorgprestatiemodel

De NZa monitort jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot de contractering in de ggz. De monitor laat zien hoe het met het contracteren gaat én waar het beter kan. Iedereen kan de vragenlijst invullen, dus ook als u géén contracten afsluit kunt u meedoen. Invullen kan tot en met 5 maart 2022.
Media 10-02-2022

ZPM beroepenlijst aangepast

Het programma Zorgprestatiemodel heeft de beroepentabel aangepast. Zo is de sociaal psychiatrisch verpleegkundige apart herkenbaar en krijgen masterpsychologen tot 31 december 2022 de tijd om een LOGO-verklaring te behalen. 
Media 10-02-2022

Wachttijden stabiel maar hoger dan de norm

De vraag naar ggz is al geruime tijd hoger dan voorheen, met name van jongeren, en de wachttijden zijn stabiel maar hoger dan de norm. Door de lange wachttijden en de stijgende zorgvraag neemt ook de druk bij de huisarts (poh-ggz) toe. Dat staat in de maandelijkse Monitor Toegankelijkheid van Zorg.
Media 07-02-2022

Internetconsultatie Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Diverse organisaties in de ggz, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg hebben gereageerd op de internetconsultatie van het 'Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen'. Dit besluit bepaalt welke ziekten en aandoeningen gelijkgesteld worden met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, en dus waarvoor de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing kan zijn.
« 1 2 3 4 5 ... » 4/24 (712)