NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 21-12-2021

Cao- akkoord ggz

De lonen van ruim 100.000 medewerkers in de ggz stijgen de komende drie jaar met 7 tot 9 procent. De vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben daarover een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz. De leden moeten er nog over stemmen. De looptijd is van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. 
Media 16-12-2021

Aandacht voor ggz en jeugdzorg in coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is ook aandacht voor de ggz en de jeugdzorg. VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteerden het akkoord op 15 december jl. Hier de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord voor de ggz en jeugdzorg.
Media 09-12-2021

MIND start bewustwordingscampagne

MIND is een bewustwordingscampagne gestart rond de veelvoorkomende psychische klachten angst, depressie en stress. Dit is belangrijk, omdat bijna de helft van de Nederlanders op een zeker moment te maken krijgt met psychische klachten.
Media 08-12-2021

Inspectie: dwang in de zorg moet zorgvuldiger

Bij het zorgvuldig toepassen van dwang in de zorg zijn het tekort aan deskundige zorgverleners, het registreren van gegeven en het intern toezicht belangrijke struikelblokken. Dat speelt ook bij het zo min mogelijk toepassen van verplichte of onvrijwillige zorg als dat wel nodig is. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Media 08-12-2021

NVGzP en NIP willen fuseren

Vanuit de overtuiging dat ze samen méér waarde kunnen bieden aan de huidige (en toekomstige) leden van beide verenigingen, hebben de besturen van NVGzP en NIP uitgesproken dat ze willen fuseren tot eén grote beroepsvereniging voor alle (post) master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie.
Media 08-12-2021

Zorgprestatiemodel: nieuwe e-learning over zorgvraagtypering

Er is nu een gratis e-learning over zorgvraagtypering. GGZ Ecademy heeft deze e-learning ontwikkeld in samenwerking met het programma Zorgprestatiemodel. Over het zorgprestatiemodel was al een e-learning en een animatie beschikbaar. De nieuwe e-learning zorgvraagtypering is ontwikkeld voor (regie-)behandelaren en andere professionals die te maken krijgen
Media 23-11-2021

Actiegroep zelfstandig gevestigde psychiaters

Ruim 230 zelfstandig gevestigde psychiaters hebben zich verenigd in een actiegroep met de naam ZGPaanZet. Zij stuurden een brandbrief naar Paul Blokhuis en naar de vaste commissie van de Tweede Kamer. De actiegroep vraagt iedereen de petitie ‘Passend aanbod moet blijven’ te ondertekenen.
Media 22-11-2021

Antwoorden Kamervragen over behandelarentekort ggz

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) gaf antwoord op vragen over het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop. Het Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Media 22-11-2021

Stijgende kosten voor personeel en zorg drukken resultaten GGZ

De nettowinst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is in coronajaar 2020 met 27 procent gedaald naar 95 miljoen euro, melden inkooporganisatie Intrakoop en accountantsbureau Verstegen maandag. Uit een analyse van jaarverslagen blijkt dat er in de ggz minder cliënten werden behandeld en er tegelijk meer werd uitgegeven aan personeel en zorgkosten.
Media 18-11-2021

Kijktip documentaire 'Jason'

Op zondag 21 november zendt de VPRO het laatste deel van een schokkende documentaireserie over de jeugdzorg uit. De film van documentairemaker Maasja Ooms volgt Jason, een 22-jarige student, terwijl hij intensieve traumatherapie ondergaat en toont de ingrijpende gevolgen van zijn traumatische jeugd.
Media 15-11-2021

Nieuws TOP Opleidingsplaatsen

Op 10 november verscheen de nieuwsbrief van TOP Opleidingsplaatsen. Hierin leest u onder meer een verslag van de veldpartijenbijeenkomst, informatie over het project toewijzingscriteria en een bericht over het toewijzingsprotocol 2023.
Media 15-11-2021

Ict zorgprestatiemodel ggz niet gereed

De nieuwe bekostiging in de ggz, het zorgprestatiemodel, is nog niet af. Het bekostigingssysteem treedt desalniettemin per 1 januari in werking. Dat meldde demissionair staatssecretaris Blokhuis dinsdagavond aan de Tweede Kamer.
Media 11-11-2021

Tweede Kamer in debat met Blokhuis over ggz

Op dinsdag 9 november behandelde de Vaste Kamercommissie voor VWS in een Commissiedebat de onderwerpen ggz, maatschappelijke opvang en suïcidepreventie. Woordvoerders van de fracties gingen in debat met demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis over deze brede onderwerpen.
Media 04-11-2021

Nieuwe hulpmiddelen voor zorg en omgang kinderen met ADHD

In de zorgstandaard ADHD staat omschreven wat de beste behandelopties zijn per leeftijdscategorie en in welke volgorde die worden ingezet. Op basis van de zorgstandaard zijn hulpmiddelen ontwikkeld die professionals ondersteunen bij het geven van voorlichting over de omgang met en zorg voor kinderen met ADHD.
Media 25-10-2021

Vonnis Wlz-inkoop

De rechtbank in Den Haag heeft in een kort geding besloten dat de onderbouwing van de tarieven in de Wlz voor het jaar 2022 voldoen. De Nederlandse ggz had die onderbouwing aangevochten. De rechtbank oordeelt dat de vernieuwde, getrapte inkoopsystematiek rechtmatig is en voldoet aan alle wettelijke plichten. 
Media 25-10-2021

Kijktip: documentaire 'Lola'

Gabriëlle maakte veel traumatische gebeurtenissen mee. Hierdoor heeft ze voor de rest van haar leven Complex Post Traumatische Stress Stoornis. De docu 'Lola' legt op intieme wijze vast hoe zij haar leven op geheel eigen wijze vormgeeft. 
Media 14-10-2021

NVvP: verplichte anticonceptie soms acceptabel en terecht

Minstens zes vrouwen met ernstige psychiatrische problemen zijn door de rechtbank verplicht anticonceptie te nemen. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg maakt dat met een zorgmachtiging mogelijk. De NVvP vindt dat verplichte anticonceptie in ernstige gevallen tijdens gedwongen behandeling en met uiterst zorgvuldige afweging acceptabel en terecht kan zijn.
Media 14-10-2021

Extra budget gaat niet alleen naar jeugdzorg

Een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten krijgen voor tekorten in de jeugdzorg, wordt uitgegeven aan andere dingen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle 352 gemeenten, waarvan ruim de helft heeft gereageerd. Het geld wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten die de afgelopen jaren juist ontstonden door hoge kosten van de jeugdzorg.
Media 14-10-2021

GGZ Dataportaal aangepast aan zorgprestatiemodel

De invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) per 1 januari 2022 heeft veel impact op zorgaanbieders in de ggz. De nieuwe manier van registeren biedt organisaties echter ook de mogelijkheid tot nieuwe inzichten en informatie om van te leren. GGZ Dataportaal, het platform voor datagedreven leren in de ggz, wordt aangepast aan de mogelijkheden die het zorgprestatiemodel biedt.
Media 14-10-2021

Kijktip: Brainwash Talks met Floortje Schepers

"Als psychiater zie ik mensen die ervaren dat het leven langzaam niet meer voelt als voorheen. Hun leven is dreigender, uitzichtlozer of chaotischer dan daarvoor." In Brainwash Talks is het woord aan psychiater Floortje Schepers. De mens is veel te ingewikkeld om in labels en modellen te vatten. En het is tijd is dat we die complexiteit durven te omarmen.
« 1 2 3 4 5 ... » 4/23 (668)