NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 27-01-2022

Farmaceuten schetsen te rooskleurig beeld over antidepressiva

Farmaceutische bedrijven schetsen een te rooskleurig beeld over de effectiviteit van antidepressiva. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Medicine. Hoewel de situatie beter is dan een aantal jaar geleden, worden nog steeds voornamelijk positieve onderzoeksresultaten gepubliceerd.
Media 18-01-2022

Meer suïcides onder jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar

De CANS analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 is hoger dan in eerdere jaren. Ditzelfde geldt voor januari en februari 2021. Over heel 2021 zijn 15% meer jongeren tot 30 jaar overleden door zelfdoding dan het gemiddelde in de jaren ervoor. De toename zit vooral bij mannen tussen de 20 en 30.
Media 18-01-2022

Stichting Het Vergeten Kind: jongeren komen beschadigd uit gesloten jeugdzorg

Jongeren die uit de gesloten jeugdzorg komen, zijn vaak getraumatiseerd, meldt stichting Het Vergeten Kind op basis van eigen onderzoek. Van de ondervraagde jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten, zegt 76 procent er psychische klachten bij te hebben gekregen. De stichting roept op tot het stopzetten van de gesloten jeugdzorg en het ontwikkelen van alternatieven.
Media 23-12-2021

Veldafspraken Zorgprestatiemodel vastgesteld

Alle twaalf veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben de veldafspraken ondertekend. De bestuurlijke afspraken gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn voor iedereen in sector van toepassing. De NZa verwijst in de regelgeving naar de veldafspraken.
Media 21-12-2021

Kosten talentolk ggz vanaf 2022 vergoed

Vanaf 2022 kunnen zorgverleners in de ggz weer een tolk inschakelen en hiervoor vergoeding aanvragen. Voorheen zat de toeslag voor de inzet van een talentolk verwerkt in de tarieven. Hier leest u de meest gestelde vragen over het inschakelen van een tolk.
Media 21-12-2021

Cao- akkoord ggz

De lonen van ruim 100.000 medewerkers in de ggz stijgen de komende drie jaar met 7 tot 9 procent. De vakbonden FNV, CNV en FBZ hebben daarover een akkoord bereikt met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz. De leden moeten er nog over stemmen. De looptijd is van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. 
Media 16-12-2021

Aandacht voor ggz en jeugdzorg in coalitieakkoord

In het nieuwe coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ is ook aandacht voor de ggz en de jeugdzorg. VVD, D66, CDA en ChristenUnie presenteerden het akkoord op 15 december jl. Hier de belangrijkste punten uit het coalitieakkoord voor de ggz en jeugdzorg.
Media 09-12-2021

MIND start bewustwordingscampagne

MIND is een bewustwordingscampagne gestart rond de veelvoorkomende psychische klachten angst, depressie en stress. Dit is belangrijk, omdat bijna de helft van de Nederlanders op een zeker moment te maken krijgt met psychische klachten.
Media 08-12-2021

Inspectie: dwang in de zorg moet zorgvuldiger

Bij het zorgvuldig toepassen van dwang in de zorg zijn het tekort aan deskundige zorgverleners, het registreren van gegeven en het intern toezicht belangrijke struikelblokken. Dat speelt ook bij het zo min mogelijk toepassen van verplichte of onvrijwillige zorg als dat wel nodig is. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Media 08-12-2021

NVGzP en NIP willen fuseren

Vanuit de overtuiging dat ze samen méér waarde kunnen bieden aan de huidige (en toekomstige) leden van beide verenigingen, hebben de besturen van NVGzP en NIP uitgesproken dat ze willen fuseren tot eén grote beroepsvereniging voor alle (post) master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie.
Media 08-12-2021

Zorgprestatiemodel: nieuwe e-learning over zorgvraagtypering

Er is nu een gratis e-learning over zorgvraagtypering. GGZ Ecademy heeft deze e-learning ontwikkeld in samenwerking met het programma Zorgprestatiemodel. Over het zorgprestatiemodel was al een e-learning en een animatie beschikbaar. De nieuwe e-learning zorgvraagtypering is ontwikkeld voor (regie-)behandelaren en andere professionals die te maken krijgen
Media 23-11-2021

Actiegroep zelfstandig gevestigde psychiaters

Ruim 230 zelfstandig gevestigde psychiaters hebben zich verenigd in een actiegroep met de naam ZGPaanZet. Zij stuurden een brandbrief naar Paul Blokhuis en naar de vaste commissie van de Tweede Kamer. De actiegroep vraagt iedereen de petitie ‘Passend aanbod moet blijven’ te ondertekenen.
Media 22-11-2021

Antwoorden Kamervragen over behandelarentekort ggz

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) gaf antwoord op vragen over het tekort aan behandelaren waardoor er lange wachtlijsten zijn in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en instellingen zich genoodzaakt voelen tot een patiëntenstop. Het Tweede Kamerlid Van den Hil (VVD) heeft deze vragen gesteld.
Media 22-11-2021

Stijgende kosten voor personeel en zorg drukken resultaten GGZ

De nettowinst van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is in coronajaar 2020 met 27 procent gedaald naar 95 miljoen euro, melden inkooporganisatie Intrakoop en accountantsbureau Verstegen maandag. Uit een analyse van jaarverslagen blijkt dat er in de ggz minder cliënten werden behandeld en er tegelijk meer werd uitgegeven aan personeel en zorgkosten.
Media 18-11-2021

Kijktip documentaire 'Jason'

Op zondag 21 november zendt de VPRO het laatste deel van een schokkende documentaireserie over de jeugdzorg uit. De film van documentairemaker Maasja Ooms volgt Jason, een 22-jarige student, terwijl hij intensieve traumatherapie ondergaat en toont de ingrijpende gevolgen van zijn traumatische jeugd.
« ... 2 3 4 5 6 ... » 5/24 (712)