NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 28-11-2022

Beeldverhalen

Voorlichtingsmateriaal over ernstige psychische problemen is vaak te complex. Zeker als je als jongere laaggeletterd bent, of bijvoorbeeld als vluchteling nieuw in Nederland. Zo kunnen psychische problemen onopgemerkt blijven.  Daarom zijn er nu beeldverhalen en animaties over veelvoorkomende psychische problemen: ADHD, autisme, depressie, gedragsstoornissen en trauma.
Media 28-11-2022

Ggz slaakt noodkreet over nieuwe bekostiging

Ggz-aanbieders trekken aan de bel over de problemen rond het zorgprestatiemodel (zpm). Ggz-aanbieders kunnen al een jaar geen facturen versturen. Bovendien dreigen miljoenenverliezen voor veel instellingen door de weeffouten in de systematiek. Daarvoor waarschuwen 24 van de 28 grote ggz-aanbieders in een brief aan de Tweede Kamer.
Media 24-11-2022

Teleurstellende uitkomst Tweede Kamerdebat over jeugdzorg

Maandag 21 november besprak de Tweede Kamer de toenemende problemen in de jeugdzorg. In Zorgvisie reageren Arne Popma, voorzitter van de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor psychiatrie (NVvP), en psycholoog Vera Naber (NIP), vertegenwoordiger van de Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ).
Media 24-11-2022

Essay Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie

In het Tijdschrift voor Kinder-& Jeugdpsychotherapie verscheen een essay van Flip Jan van Oenen over de stand van psychotherapie. Van Oenen schetst verschuivingen die zijns inziens de afgelopen vijftig jaar hebben plaatsgevonden en geeft een samenvatting van wat wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd.
Media 17-11-2022

Onvrede Kamerleden over toegang ggz en vrije artsenkeuze

Woensdag 16 november was het 2-minutendebat van de vaste Kamercommissie VWS over de ggz en suïcidepreventie (een vervolg op het ggz-debat dat 2 november jl. plaatsvond). Meerdere Kamerleden spraken hun zorgen uit over de toegang van mensen met psychische klachten tot de ggz. Zij zien dat de ggz voor brede uitdagingen staat en vinden dat de zorg anders en beter kan. Diverse moties werden
Media 10-11-2022

Handvatten voor borging van 24x7 psychiatrische zorg

Om in de toekomst de 24x7 psychiatrische zorg op het gewenste niveau te kunnen houden, is een breed gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en concrete actie op landelijk, regionaal en lokaal niveau nodig. Dat is de uitkomst van gezamenlijk onderzoek van de NVvP en de Nederlandse ggz.
Media 03-11-2022

Podcast ‘Joshua & Splinter in therapie’

In de podcast ‘Joshua & Splinter in therapie’ praten zanger Joshua Nolet (34) en schrijver Splinter Chabot (26) een jaar lang met psychiater Femke Verduin openhartig over depressies, angststoornissen en medicijnen. De drie podcastmakers waren te gast in de talkshow Khalid & Sophie.
Media 01-11-2022

Nieuwe website voor lerende netwerken

In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten ervaringen en inzichten met elkaar delen die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. De nieuwe website ggznetwerken.nl geeft de netwerken weer die vanuit Akwa GGZ ondersteund worden.
Media 21-10-2022

Verslag MIND debat Tweede Kamer IZA

In het debat over het integraal zorgakkoord waarschuwden de Kamerleden dat het IZA geen bezuiniging mag zijn. Zij bekritiseerden de rol van zorgverzekeraars en de impact die verlaging van de vergoeding van ongecontracteerde zorg en beperking van de vrije artsenkeuze heeft op ggz-patiënten. Op 20 oktober werd hierover een motie ingediend.
Media 20-10-2022

Kamer sprak over therapeutisch en medisch gebruik van psychedelica

Donderdag 13 oktober sprak de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met experts over therapeutisch en medisch gebruik van psychedelica, zoals MDMA. In een interview met NU vertelt Tijmen Bostoen, werkzaam bij ARQ Centrum'45, over onderzoeksresultaten. UMCG maakten een podcast over psychedelica in de psychiatrie.
Media 20-10-2022

Psychotherapie voor suïcidaliteit: wat werkt voor wie?

Veel mensen die last hebben van suïcidale gedachten hebben baat bij psychotherapie. Maar welke vorm van psychotherapie is het meest effectief? En welke behandeling werkt voor wie? 113 Zelfmoordpreventie en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) maakten een database van wetenschappelijke studies over psychotherapie.
Media 17-10-2022

Aanpassing tarieven 2023

Door de toepassing van de nieuwe indexcijfers stijgen de tarieven voor de GGZ en forensische zorg gemiddeld 1,5 procentpunt ten opzichte van de eerder gepubliceerde tariefbeschikking 2023. Voor meer informatie zie de Beleidsregel prestaties en tarieven ggz en fz 2023 (BR/REG-23139) en Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische
Media 06-10-2022

Aantal wachtenden in de langdurige zorg gestegen

Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Het gaat om zorg die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandelijks uitbrengt.
Media 06-10-2022

Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register

Het Zorginstituut heeft besloten om het Kwaliteitskader Forensische Zorg op te nemen in het openbaar Register van het Zorginstituut. Het kwaliteitskader beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland. Het doel is om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren.
Media 29-09-2022

Toename zelfdoding onder jongvolwassenen

Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar is de afgelopen maanden opnieuw toegenomen. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) constateerde in 2021 al een toename van 15% ten opzichte van voorgaande jaren onder jongeren. waarbij het vooral ging om jongvolwassen mannen tussen de 20 en 30 jaar.
Media 26-09-2022

NZa verhoogt nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet.
Media 26-09-2022

Kijktip: docuserie How to change your mind

De docuserie How to change your mind geeft een beeld van de geschiedenis en het gebruik van psychedelica, waaronder lsd, psilocybine, MDMA en mescaline.  De NVP betrokken bij onderzoek naar de toepassing van psychedelica en psychotherapie.
Media 26-09-2022

Kijktip: documentaire NIKKI

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblematiek (KOV) groeien op in een moeilijke situatie waar zij goede begeleiding nodig hebben. Nikki is één van die kinderen. Deze documentaire volgt Nikkie vijf jaar lang, van de veilige basisschool naar de middelbare school.
Media 22-09-2022

Jaarverslagenanalyse: zorgen GGZ stapelen zich op

De GGZ laat als sector in 2021 een opmerkelijk herstel zien. GGZ-organisaties boekten vorig jaar samen een positief resultaat van maar liefst € 234 miljoen. De positieve resultaten verhullen de problematiek. Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs onderzochten de cijfers van 269 zorgorganisaties in de GGZ met omzet van € 1 miljoen of hoger.
Media 22-09-2022

NIP en NVGzP fuseren op 1 oktober

Gisteravond namen de Ledenraden van zowel de NVGzP als het NIP het definitieve besluit om per 1 oktober aanstaande samen te gaan als één nieuwe, grotere beroepsvereniging. De gefuseerde beroepsvereniging gaat vanaf dat moment door onder de naam Nederlands Instituut van Psychologen, afgekort NIP.
1 2 3 4 5 ... » 1/24 (712)