NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 25-10-2021

Kijktip: documentaire 'Lola'

Gabriëlle maakte veel traumatische gebeurtenissen mee. Hierdoor heeft ze voor de rest van haar leven Complex Post Traumatische Stress Stoornis. De docu 'Lola' legt op intieme wijze vast hoe zij haar leven op geheel eigen wijze vormgeeft. 
Media 14-10-2021

NVvP: verplichte anticonceptie soms acceptabel en terecht

Minstens zes vrouwen met ernstige psychiatrische problemen zijn door de rechtbank verplicht anticonceptie te nemen. De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg maakt dat met een zorgmachtiging mogelijk. De NVvP vindt dat verplichte anticonceptie in ernstige gevallen tijdens gedwongen behandeling en met uiterst zorgvuldige afweging acceptabel en terecht kan zijn.
Media 14-10-2021

Extra budget gaat niet alleen naar jeugdzorg

Een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten krijgen voor tekorten in de jeugdzorg, wordt uitgegeven aan andere dingen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs alle 352 gemeenten, waarvan ruim de helft heeft gereageerd. Het geld wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten die de afgelopen jaren juist ontstonden door hoge kosten van de jeugdzorg.
Media 14-10-2021

GGZ Dataportaal aangepast aan zorgprestatiemodel

De invoering van het zorgprestatiemodel (ZPM) per 1 januari 2022 heeft veel impact op zorgaanbieders in de ggz. De nieuwe manier van registeren biedt organisaties echter ook de mogelijkheid tot nieuwe inzichten en informatie om van te leren. GGZ Dataportaal, het platform voor datagedreven leren in de ggz, wordt aangepast aan de mogelijkheden die het zorgprestatiemodel biedt.
Media 14-10-2021

Kijktip: Brainwash Talks met Floortje Schepers

"Als psychiater zie ik mensen die ervaren dat het leven langzaam niet meer voelt als voorheen. Hun leven is dreigender, uitzichtlozer of chaotischer dan daarvoor." In Brainwash Talks is het woord aan psychiater Floortje Schepers. De mens is veel te ingewikkeld om in labels en modellen te vatten. En het is tijd is dat we die complexiteit durven te omarmen.
Media 14-10-2021

Praktijkondersteuner huisarts GGZ: wat goed gaat en wat beter kan

Er is veel variatie in hoe functie praktijkondersteuner huisarts GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut en de Landelijke Vereniging POH-GGZ. POH’s-GGZ zelf, huisartsen en andere betrokkenen zien de functie POH-GGZ als een aanwinst voor de huisartsenpraktijk. Wel zijn er aandachtspunten voor het optimaliseren
Media 12-10-2021

Verbeterde toolkit suïcidaliteit voor ggz-professionals

113 Zelfmoordpreventie heeft samen met experts een suïcidepreventie toolkit ontwikkeld voor ggz-professionals. Deze toolkit biedt hulpverleners ondersteuning bij het snel herkennen, bespreken en behandelen van cliënten met suïcidaliteit. Bovendien draagt de toolkit bij aan betere communicatie tussen zorgverleners.
Media 11-10-2021

Jongeren missen actie van het kabinet

Bijna de helft van de jongeren heeft het gevoel dat er sinds de coronapandemie in Nederland meer aandacht is voor de mentale gezondheid van hun generatie. Tegelijk vinden ze dat het kabinet daar te weinig mee doet. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder jonge mensen van 16 tot en met 34 jaar oud.
Media 11-10-2021

Een op de zeven jongeren heeft mentale problemen

Een op de zeven jongeren heeft mentale problemen. Wereldwijd heeft een op de zeven jongeren psychische problemen, zo blijkt uit het grootschalige UNICEF-onderzoek ‘On my mind’. Mentaal welzijn is geen luxe, maar een essentiële factor om gezond op te groeien.
Media 11-10-2021

Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

Een multidisciplinaire werkgroep van patiënten, naasten en professionals gaat aan de slag met de herziening van de kwaliteitsstandaard eHealth. Akwa GGZ inventariseert via het online Panel onder ggz-professionals de ervaringen met en behoeften aan ondersteuning voor eHealth. Ggz-professionals kunnen nu de enquête invullen en hun praktijkervaring delen.
Media 07-10-2021

Oplossing opleidingsplekken gz-psychologen

In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer heeft een aantal partijen een budgetneutrale oplossing aangedragen voor meer opleidingsplekken voor gz-psychologen. De organisaties benadrukken opnieuw de grote tekorten aan goed gekwalificeerde behandelaars.
Media 07-10-2021

Gesprek over MDMA voor behandeling PTSS bij jongeren

Praten na een traumatische gebeurtenis is moeilijk. Voor volwassenen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) kan de synthetische drug MDMA helpen. In De Nieuws BV praten orthopedagoog Levi van Dam en jeugdpsychiater Ramon Lindauer over de mogelijkheden om ook jongeren te behandelen met MDMA.
Media 04-10-2021

CBS: 1 op 5 jongeren slachtoffer huiselijk geweld

Een op de vijf jongeren tussen 16 en 24 jaar is tussen maart 2019 en april 2020 slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Vooral meisjes en vrouwen hebben ermee te maken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 12 procent van de gevallen ging het om structureel geweld.
Media 04-10-2021

Kijktip: documentaire ‘Blue Monday’

Ondanks de toename van psychische klachten bij jongeren is er nog weinig aandacht voor wat mensen met psychosegevoeligheid, zien, horen en voelen. In de documentaire Blue Monday gaan drie jonge mensen op zoek naar de waarheden achter hun psychotische belevingen. Valt er zin in hun waanzin te ontdekken?
Media 30-09-2021

Manifest Hoofdzaken

De Hersenstichting, MIND en ZonMw hebben het Manifest Hoofdzaken gelanceerd. De partijen willen een nationaal kennis- en innovatieprogramma opzetten voor hersen- en/of psychische gezondheid. Het doel is om samenwerking te bevorderen tussen disciplines als psychiatrie, psychologie en neurologie, maar ook met patiënten en naasten, zorgprofessionals en kennisinstellingen.
Media 30-09-2021

Kijktip: documentaire Uit de schaduw

Actrice en filmmaker Hanna Verboom deelt haar persoonlijke verhaal in de door haar geproduceerde documentarie Uit de schaduw. Verboom praat hierin openhartig over haar bipolaire stoornis. Met de film wil ze mensen bewegen opener te zijn over psychische aandoeningen en ze te accepteren als onderdeel van het bestaan. Ook lanceert zij de campagne #uitdeschaduw.
Media 30-09-2021

Website 1001kritiekedagen.nl gelanceerd

De periode van conceptie tot en met het tweede levensjaar van een kind duurt ongeveer 1001 dagen. Onderzoek laat zien dat deze periode zeer bepalend is voor lichamelijke, sociale en emotionele gezondheid tijdens de rest van het leven. De nieuwe website 1001kritiekedagen.nl bevat een kennisbank met wetenschappelijk onderbouwde informatie voor professionals.
Media 30-09-2021

Reparatiewet Wvggz door Eerste Kamer; uitkering behouden

Mensen die gedwongen worden opgenomen behouden hun recht op uitkering, net als bij vrijwillige opname. Op 28 september is de wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in de Eerste kamer goedgekeurd. Op 27 mei 2021 werd deze reparatiewet in de Tweede Kamer behandeld en aangenomen.
Media 28-09-2021

Onderzoek naar impact coronacrisis op gezondheid

De coronacrisis heeft veel invloed op het leven van iedereen. Om negatieve gezondheidseffecten zo klein mogelijk te houden is een passend zorg- en ondersteuningsaanbod essentieel. Daarvoor is inzicht in de fysieke en mentale gezondheidseffecten nodig. De nieuwe Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 helpt hierbij.
Media 23-09-2021

Jeugdzorg: de paarse krokodil en geldstromen

Kinderen die hulp hard nodig hebben krijgen dat met grote moeite. Follow the Money en Pointer deden beiden opnieuw onderzoek naar de jeugdzorg, die sinds 2015 onder de gemeenten valt. Waar blijven al die miljarden? En hoe zit het met die paarse krokodil?
Media 21-09-2021

Geen oplossing dubbel eigen risico ggz

Het kabinet ziet geen oplossing voor het probleem dat cliënten in de ggz vanaf 2022 jaarlijks hun eigen risico moeten aanspreken voor hun ggz-behandeling. D66 vroeg om om onderzoek naar mogelijke oplossingen. Deze motie is wel aangenomen.
Media 16-09-2021

NZa publiceert tarievenzoeker zorgprestatiemodel GGZ/FZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een speciale tarievenzoeker gepubliceerd waarin alle tarieven staan die vanaf 1 januari 2022 in de ggz en fz gelden. Zo kunt u snel en gemakkelijk het juiste tarief bij een prestatie vinden. Naar de tarievenzoeker Nieuwsbrief Nederlandse Zorgautoriteit
Media 14-09-2021

Diepe schulden trigger voor angst en depressie

Moeilijk aflosbare schulden kunnen leiden tot depressie, angsten, alcoholproblemen en andere psychische aandoeningen, blijkt uit grootschalig bevolkingsonderzoek. Na drie jaar hebben mentaal gezonde mensen met moeilijk aflosbare schulden drie keer meer kans op psychische aandoeningen. Mensen die al een psychische aandoening hadden voordat de schulden ontstonden, herstellen slechter.
Media 13-09-2021

Rapportage wachttijden 2e kwartaal 2021

De kwartaalrapportages over de wachttijden in de ggz over het tweede kwartaal 2021 zijn beschikbaar. Het aantal verwijzingen naar de ggz neemt toe en ligt boven het niveau van voor de coronacrisis. Ook voor de corona-uitbraak was er in veel regio’s meer vraag naar ggz dan er aanbod is.
« ... 4 5 6 7 8 ... » 7/25 (733)