NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 24-02-2022

Jongeren: bereid ons beter voor op de overstap naar volwassenen-ggz

Jongeren die een behandeling in de jeugd-ggz krijgen, maken na hun 18e de overstap naar de volwassenen-ggz. Veel van hen voelen zich niet goed voorbereid op de veranderingen die dit met zich meebrengt. Ook ervaren zij belangrijke verschillen tussen de jeugd- en volwassenen-ggz. Dat blijkt uit een peiling van de Vraagbaak, het jongerenpanel van de NJR en het Kenniscentrum.
Media 22-02-2022

Mentale gevolgen van de coronapandemie: een eerste inventarisatie

Vooral jongvolwassenen, ouderen en beroepsgroepen die onder druk staan, zoals zorgpersoneel, hebben in het eerste jaar van de coronapandemie vaker last van mentale klachten. En meer mensen kregen te maken met omstandigheden die de kans op mentale klachten vergroten. Het beeld dat naar voren komt, geeft reden tot zorg, vindt de Gezondheidsraad.
Media 21-02-2022

Bas Rikken nieuwe voorzitter van P3NL

Met ingang van 5 april 2022 volgt Bas Rikken prof. dr. Marc Verbraak op als voorzitter van P3NL. Rikken is voormalig huisarts en is komt niet uit de achterban van één van de bij P3NL aangesloten verenigingen. Juist dat maakt hem de onafhankelijke voorzitter die de federatie zoekt.
Media 17-02-2022

Luistertip: Podcast over dwang: God zegene de greep

In God zegene de greep duiken twee ervaringsdeskundigen, psychiater Menno Oosterhof en Youri Moggré, in de wereld van angst- en dwangstoornissen. Ze hebben bijzondere gesprekken over de verschijnselen van OCD, de vele vormen, de uitingen, de omgang en ook zeker de behandelingen van vandaag de dag. 
Media 17-02-2022

Corona-onderzoek MIND: alle resultaten tot nu toe

Dit kwalitatieve onderzoek van MIND laat zien hoe veerkracht in tijden van crisis gestalte kán krijgen en zelfs kan groeien. Veerkracht tijdens de coronacrisis blijkt onder andere nauw samen te hangen met persoonlijke ontwikkeling, acceptatie van de situatie, verminderde druk en de mate van respect voor elkaar in de samenleving.
Media 17-02-2022

Eerste Kamer tegen extra bezuiniging jeugdzorg

De Eerste Kamer heeft vergaderd over de jeugdhulp en heeft het kabinet teruggestuurd met de opdracht de voorgenomen bezuinigingen los te laten. Een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Paul Rosenmöller om de bezuiniging van tafel te halen, wordt door een meerderheid gesteund.
Media 17-02-2022

Vragenlijst contracteren onder het zorgprestatiemodel

De NZa monitort jaarlijks de stand van zaken met betrekking tot de contractering in de ggz. De monitor laat zien hoe het met het contracteren gaat én waar het beter kan. Iedereen kan de vragenlijst invullen, dus ook als u géén contracten afsluit kunt u meedoen. Invullen kan tot en met 5 maart 2022.
Media 10-02-2022

ZPM beroepenlijst aangepast

Het programma Zorgprestatiemodel heeft de beroepentabel aangepast. Zo is de sociaal psychiatrisch verpleegkundige apart herkenbaar en krijgen masterpsychologen tot 31 december 2022 de tijd om een LOGO-verklaring te behalen. 
Media 10-02-2022

Wachttijden stabiel maar hoger dan de norm

De vraag naar ggz is al geruime tijd hoger dan voorheen, met name van jongeren, en de wachttijden zijn stabiel maar hoger dan de norm. Door de lange wachttijden en de stijgende zorgvraag neemt ook de druk bij de huisarts (poh-ggz) toe. Dat staat in de maandelijkse Monitor Toegankelijkheid van Zorg.
Media 07-02-2022

Internetconsultatie Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Diverse organisaties in de ggz, de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg hebben gereageerd op de internetconsultatie van het 'Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen'. Dit besluit bepaalt welke ziekten en aandoeningen gelijkgesteld worden met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, en dus waarvoor de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing kan zijn.
Media 27-01-2022

Farmaceuten schetsen te rooskleurig beeld over antidepressiva

Farmaceutische bedrijven schetsen een te rooskleurig beeld over de effectiviteit van antidepressiva. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd artikel in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS Medicine. Hoewel de situatie beter is dan een aantal jaar geleden, worden nog steeds voornamelijk positieve onderzoeksresultaten gepubliceerd.
Media 18-01-2022

Meer suïcides onder jongvolwassenen tussen 20 en 30 jaar

De CANS analyseert elke maand de meest recente suïcidecijfers. Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding stierf in december 2021 is hoger dan in eerdere jaren. Ditzelfde geldt voor januari en februari 2021. Over heel 2021 zijn 15% meer jongeren tot 30 jaar overleden door zelfdoding dan het gemiddelde in de jaren ervoor. De toename zit vooral bij mannen tussen de 20 en 30.
Media 18-01-2022

Stichting Het Vergeten Kind: jongeren komen beschadigd uit gesloten jeugdzorg

Jongeren die uit de gesloten jeugdzorg komen, zijn vaak getraumatiseerd, meldt stichting Het Vergeten Kind op basis van eigen onderzoek. Van de ondervraagde jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten, zegt 76 procent er psychische klachten bij te hebben gekregen. De stichting roept op tot het stopzetten van de gesloten jeugdzorg en het ontwikkelen van alternatieven.
Media 23-12-2021

Veldafspraken Zorgprestatiemodel vastgesteld

Alle twaalf veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben de veldafspraken ondertekend. De bestuurlijke afspraken gelden vanaf 1 januari 2022 en zijn voor iedereen in sector van toepassing. De NZa verwijst in de regelgeving naar de veldafspraken.
Media 21-12-2021

Kosten talentolk ggz vanaf 2022 vergoed

Vanaf 2022 kunnen zorgverleners in de ggz weer een tolk inschakelen en hiervoor vergoeding aanvragen. Voorheen zat de toeslag voor de inzet van een talentolk verwerkt in de tarieven. Hier leest u de meest gestelde vragen over het inschakelen van een tolk.
« 1 2 3 4 5 ... » 3/23 (668)