NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 10-05-2022

Verbeteren mentale gezondheid leidt tot minder zorgkosten

Als de mentale gezondheid van een miljoen volwassen met 5% verbetert, kan dit €144 miljoen besparen. De inzet van bewezen effectieve interventies en beleidsmaatregelen op het gebied van mentale gezondheid zijn hiervoor essentieel. Dat blijkt uit de factsheet van het RIVM, het Trimbos-instituut en GGD GHOR Nederland.
Media 10-05-2022

Verbeter de acute mentale hulp voor jeugd

Goede, heldere kwaliteitsafspraken zijn nodig voor kwalitatief goede zorg. Zo verliezen zorgprofessionals minder tijd en kunnen zij hun schaarse tijd besteden aan kwalitatief goede zorg. Dat blijkt uit een verkenning in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse ggz en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.  
Media 09-05-2022

Definitieve tekst nieuwe cao ggz beschikbaar

De definitieve tekst van de nieuwe cao ggz is beschikbaar. In deze cao zijn onder andere nieuwe afspraken opgenomen rondom werk en roosterdruk, het vergroten van de mogelijkheden voor herstel en balans, en het versterken van duurzame inzetbaarheid. De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. 
Media 09-05-2022

Vacature voorzitter bestuur Akwa GGZ

Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur met 6 leden. In het bestuur is een vacature voor de functie van voorzitter. De voorzitter bewaakt o.a. het belang van de organisatie, borgt draagvlak onder stakeholders voor de werkzaamheden van Akwa GGZ en ziet er op toe dat het bestuur in goede samenwerking met het bureau een integraal beleid voert.
Media 03-05-2022

De vervolgcampagne ‘Hey, het is oké’,

De vervolgcampagne ‘Hey, het is oké’ is begonnen. De campagne is een initiatief van het ministerie van VWS . De centrale boodschap is: ‘Voor iemand met psychische klachten kan het veel betekenen als jij het gesprek hierover begint. Zo voorkom je dat iemand zich afzondert en houd je diegene dichtbij. Dat kan best lastig zijn en voelt vaak erg persoonlijk,
Media 21-04-2022

Privacy en informatiestromen in het zorgprestatiemodel

Welke informatie ontvangt de zorgverzekeraar eigenlijk? En welke informatie gaat naar de NZa? In een nieuwe informatiekaart van de NZa staat precies om welke privacygevoelige informatie het gaat en welke stappen de NZa heeft ondernomen om de impact op de privacy van patiënten zo veel mogelijk te beperken. 
Media 12-04-2022

Ggz-instellingen stevenen af op miljoenenverlies

De ggz-sector staat al jaren onder grote druk. Recente sluitingen van een aantal belangrijke afdelingen laten zien dat de grenzen nu bereikt zijn. De Nederlandse ggz roept het kabinet op om iets te doen aan deze, steeds nijpender wordende, positie van instellingen.
Media 31-03-2022

Rapport inspectie: Effecten COVID-19 op hulpvraag, wachtlijsten en continuïteit van de ggz-zorg

Hoewel de cijfers over wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) op macroniveau ongeveer stabiel blijven (bron: NZa), geven bestuurders bij ons aan dat veel werk nodig is om ervoor te zorgen dat de wachttijden niet oplopen. Dat komt vooral door fluctuerende vraag en ziekte van personeel. Al met al spreken bestuurders over een opeenstapeling van risico’s die de
Media 31-03-2022

VU en WHO: 25% toename angst en depressie door Coronapandemie

In het eerste jaar van de coronapandemie steeg de wereldwijde prevalentie van angst en depressie met maar liefst 25%. Dit blijkt uit een overzichtsstudie van VU-onderzoekers en de WHO. Er is een wereldwijde toename van psychische klachten zoals depressie en angst ten opzichte van voor de pandemie. Jonge mensen zijn het hardst getroffen.  
Media 31-03-2022

Stichting MIND Us gelanceerd door Koningin Máxima

In gezelschap van staatssecretaris Van Ooijen heeft Koningin Máxima 'MIND Us' gelanceerd. MIND Us wil dat jongeren meer grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Koningin Máxima is erevoorzitter.
Media 24-03-2022

Nieuwsbrief Zorgprestatiemodel

In de nieuwe nieuwsbrief van het zorgprestatiemodel leest u onder meer informatie over het nieuwe begrip 'setting' en feiten over het registreren van consulten. Verder antwoord op de vraag: Hoe verhoudt de veldafspraak over de tijdelijke invulling van het regiebehandelaarschap in 2022 zich tot het Landelijk Kwaliteitsstatuut?
Media 22-03-2022

Voorgenomen sluitingen

Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van Parnassia) bekend en inmiddels heeft ook de raad van bestuur van Pro Persona bekendgemaakt dat het het Centrum voor Psychotherapie (CvP) van Pro Persona in Lunteren wil gaan sluiten.   Personeel en cliënten van het Centrum voor Psychotherapie luiden de noodklok
Media 10-03-2022

Oorlogstrauma’s: vergeet de lange termijngevolgen niet

We kunnen vluchtelingen uit Oekraïne helpen door sociale contacten en zinvolle dagbesteding te bieden, aldus psychiaters Jurjen Luykx en Christiaan Vinkers. 'Binnen de ggz is samenwerking van groot belang: door ons uit te spreken en contact te hebben met collega’s in Oekraïne kunnen we de juiste hulp sneller op de juiste plek krijgen.'
Media 08-03-2022

Luistertip: podcast Oorlogsangst (Publieke Tribune)

Hoe ga je om met de angst voor oorlog, voor iets dat zoveel groter is dan jezelf? Hoe zorg je dat je niet verlamd raakt door de vrees voor de levens van familie en vrienden? Filmmaker Lidija Zelović uit voormalig Joegoslavië en schrijver en psychiater Forugh Karimi uit Afghanistan vertellen over hun ervaringen. 
Media 08-03-2022

Luistertip: podcasts Moreel Trauma

Wat als je iemand niet kan redden, voor een onmogelijke keuze staat of verantwoordelijk bent voor andermans leed? Het ARQ Kenniscentrum Oorlog maakte samen met het Nederlands Veteraneninstituut de podcast ‘Moreel Trauma'.
Media 08-03-2022

Benefiet webinar voor Oekraïne

In dit webinar adviezen en richtlijnen over effectieve eerste (psychologische) hulp aan mensen in of gevlucht uit een oorlogssituatie. Wanneer is psychologische hulp nodig en wanneer niet? En wat is zinvol in een acute fase?
Media 08-03-2022

Ombudsman: noodopvang voor veteranen schiet tekort

De opvang voor veteranen die acuut zorg nodig hebben in ons land schiet tekort. Dat concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen, die ook Veteranenombudsman is. Afgelopen zomer startte hij een onderzoek naar de noodopvang, waar hij de afgelopen jaren regelmatig klachten over ontving.
Media 08-03-2022

Toename klachten oud-vluchtelingen

Volgens psychiater Imma van Galen van ARQ Centrum'45 - dat gespecialiseerd is in complexe psychotraumaklachten - reageren oud-vluchtelingen sterk op de situatie in Oekraïne. Vooral het achterlaten van huis en haard is herkenbaar voor mensen die zelf ooit vluchtten, zegt Van Galen.
« 1 2 3 4 5 ... » 2/23 (668)