NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Media 03-11-2022

Podcast ‘Joshua & Splinter in therapie’

In de podcast ‘Joshua & Splinter in therapie’ praten zanger Joshua Nolet (34) en schrijver Splinter Chabot (26) een jaar lang met psychiater Femke Verduin openhartig over depressies, angststoornissen en medicijnen. De drie podcastmakers waren te gast in de talkshow Khalid & Sophie.
Media 01-11-2022

Nieuwe website voor lerende netwerken

In de ggz zijn verschillende formele en informele lerende netwerken actief waarin professionals, ervaringsdeskundigen en naasten ervaringen en inzichten met elkaar delen die leiden tot verbetering van kwaliteit van zorg. De nieuwe website ggznetwerken.nl geeft de netwerken weer die vanuit Akwa GGZ ondersteund worden.
Media 21-10-2022

Verslag MIND debat Tweede Kamer IZA

In het debat over het integraal zorgakkoord waarschuwden de Kamerleden dat het IZA geen bezuiniging mag zijn. Zij bekritiseerden de rol van zorgverzekeraars en de impact die verlaging van de vergoeding van ongecontracteerde zorg en beperking van de vrije artsenkeuze heeft op ggz-patiënten. Op 20 oktober werd hierover een motie ingediend.
Media 20-10-2022

Kamer sprak over therapeutisch en medisch gebruik van psychedelica

Donderdag 13 oktober sprak de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport met experts over therapeutisch en medisch gebruik van psychedelica, zoals MDMA. In een interview met NU vertelt Tijmen Bostoen, werkzaam bij ARQ Centrum'45, over onderzoeksresultaten. UMCG maakten een podcast over psychedelica in de psychiatrie.
Media 20-10-2022

Psychotherapie voor suïcidaliteit: wat werkt voor wie?

Veel mensen die last hebben van suïcidale gedachten hebben baat bij psychotherapie. Maar welke vorm van psychotherapie is het meest effectief? En welke behandeling werkt voor wie? 113 Zelfmoordpreventie en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) maakten een database van wetenschappelijke studies over psychotherapie.
Media 17-10-2022

Aanpassing tarieven 2023

Door de toepassing van de nieuwe indexcijfers stijgen de tarieven voor de GGZ en forensische zorg gemiddeld 1,5 procentpunt ten opzichte van de eerder gepubliceerde tariefbeschikking 2023. Voor meer informatie zie de Beleidsregel prestaties en tarieven ggz en fz 2023 (BR/REG-23139) en Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische
Media 06-10-2022

Aantal wachtenden in de langdurige zorg gestegen

Het aantal mensen dat moet wachten op zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is gestegen. Het gaat om zorg die wordt verleend in verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Dit staat in de monitor Toegankelijkheid van Zorg die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maandelijks uitbrengt.
Media 06-10-2022

Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register

Het Zorginstituut heeft besloten om het Kwaliteitskader Forensische Zorg op te nemen in het openbaar Register van het Zorginstituut. Het kwaliteitskader beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland. Het doel is om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de kwaliteit van zorg te stimuleren.
Media 29-09-2022

Toename zelfdoding onder jongvolwassenen

Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar is de afgelopen maanden opnieuw toegenomen. De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie (CANS) constateerde in 2021 al een toename van 15% ten opzichte van voorgaande jaren onder jongeren. waarbij het vooral ging om jongvolwassen mannen tussen de 20 en 30 jaar.
Media 26-09-2022

NZa verhoogt nieuwe tarieven voor 2023

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023. De verhogingen zijn het gevolg van de inflatie en de maatregelen van het kabinet.
Media 26-09-2022

Kijktip: docuserie How to change your mind

De docuserie How to change your mind geeft een beeld van de geschiedenis en het gebruik van psychedelica, waaronder lsd, psilocybine, MDMA en mescaline.  De NVP betrokken bij onderzoek naar de toepassing van psychedelica en psychotherapie.
Media 26-09-2022

Kijktip: documentaire NIKKI

Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblematiek (KOV) groeien op in een moeilijke situatie waar zij goede begeleiding nodig hebben. Nikki is één van die kinderen. Deze documentaire volgt Nikkie vijf jaar lang, van de veilige basisschool naar de middelbare school.
Media 22-09-2022

Jaarverslagenanalyse: zorgen GGZ stapelen zich op

De GGZ laat als sector in 2021 een opmerkelijk herstel zien. GGZ-organisaties boekten vorig jaar samen een positief resultaat van maar liefst € 234 miljoen. De positieve resultaten verhullen de problematiek. Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs onderzochten de cijfers van 269 zorgorganisaties in de GGZ met omzet van € 1 miljoen of hoger.
Media 22-09-2022

NIP en NVGzP fuseren op 1 oktober

Gisteravond namen de Ledenraden van zowel de NVGzP als het NIP het definitieve besluit om per 1 oktober aanstaande samen te gaan als één nieuwe, grotere beroepsvereniging. De gefuseerde beroepsvereniging gaat vanaf dat moment door onder de naam Nederlands Instituut van Psychologen, afgekort NIP.
Media 22-09-2022

NZa handhaaft tarieven vrijgevestigde psychiaters ondanks bezwaren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezenvan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) tegen de tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigde psychiater in het zorgprestatiemodel. De NZa is van mening dat de vastgestelde prestaties en tarieven de redelijke kosten van zorg dekken. Dit betekent dat de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische
Media 19-09-2022

IZA getekend, maar zonder huisartsen en MIND

Vrijdag 16 september is het Integraal Zorgakkoord ondanks kritiek van diverse partijen getekend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is met het akkoord een belangrijke stap gezet om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden.
Media 15-09-2022

Voortgang fusie NIP en NVGzP

Op 21 september aanstaande nemen de ledenraden van de NVGzP en het NIP een besluit over de voorgenomen fusie. Bij een positief besluit zullen de verenigingen per 1 oktober 2022 fuseren. Bij een negatief besluit blijven beide verenigingen zelfstandig actief.
Media 15-09-2022

Aantal meisjes met psychische problemen is toegenomen

De mentale gezondheid van meisjes in Nederland is tussen 2017 en 2021 sterk verslechterd. Dat blijkt uit het (HBSC)-rapport, Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland 2021 met daarin de resultaten van 20 jaar onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van jongeren in Nederland.
Media 13-09-2022

Ariëtte van Reekum nieuwe voorzitter Akwa GGZ

De raad van toezicht van Akwa GGZ heeft Ariëtte van Reekum benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur. Zij volgde per 1 augustus Cathy van Beek op, die vanaf de oprichting van Akwa GGZ in 2018 deze functie vervulde.   Lees hier het interview met Ariëtte van Reekum en Cathy van Beek
Media 13-09-2022

Nieuw: keuzehulp voor drugs, eetstoornissen en SOLK/ALK

Om professionals te ondersteunen bij het gebruik van de multidisciplinaire richtlijn Drugs (niet-opioïden) en de zorgstandaarden Opiaatverslaving, Eetstoornissen en SOLK heeft Akwa GGZ keuzehulpen ontwikkeld. Aan de hand van korte vragen volgt een concreet advies voor behandeling en begeleiding, gebaseerd op de zorgstandaard en afgestemd op de specifieke situatie van de patiënt.
Media 08-09-2022

Integraal Zorgakkoord 2 stelt harde eisen aan ggz

De ggz-instellingen worden fors aangepakt in de tweede versie van het Integraal Zorgakkoord (IZA): de intakes moeten veel sneller, de wachttijden moeten voor 2027 aan de Treeknorm voldoen en de gemiddelde wachttijd mag maximaal vijf weken zijn. Het tweede concept van het IZA is op veel punten concreter dan de eerste versie van vorige maand.
« 1 2 3 4 5 ... » 2/25 (733)