NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wetenschappelijk 09-03-2022

Barriers and facilitators for treatment-seeking in adults with a depressive or anxiety disorder

Vaak wordt gezegd dat mensen te snel een beroep doen op de ggz. Uit dit recent gepubliceerde kwalitatief onderzoek, kwam juist naar voren dat er ook forse barrières zijn om hulp te zoeken. Het gaat dan onder meer om stigma (zelfstigma of een negatieve attitude ten aanzien van ggz in het steunsysteen), kennis over de mogelijkheden voor hulp (mental health illiteracy), het contact met de
Wetenschappelijk 24-02-2022

Understanding the psychophysiology of Antisocial Behavior in Girls

Helena Oldenhof (35), psycholoog en onderzoeker aan het Amsterdam UMC, is gepromoveerd op een onderzoek naar meisjes met een ‘normoverschrijdend-gedragsstoornis’. De diagnose Conduct Disorder (CD) wordt gesteld bij kinderen en jongeren die een langdurig patroon van ernstig antisociaal gedrag laten zien. 
Wetenschappelijk 10-02-2022

Anderhalvemeter-maatschappij geen impact op behandeluitkomst

Er is geen bewijs voor een afname van behandeluitkomsten in de periode van social distancing. Dit blijkt uit een onderzoek van Edwin de Beurs en collega’s. Online sessies bleken geen negatieve consequenties te hebben voor de behandeluitkomst van patiënten, en ook wanneer patiënten halverwege moesten switchen, bleek dit geen gevolgen te hebben. 
Wetenschappelijk 10-02-2022

Effectiveness and feasibility of intensive versus regular cognitive behaviour therapy in patients with anxiety and obsessive-compulsive disorders: A meta-analysis

Intensieve CGT werkt even goed als reguliere CGT bij het verminderen van angst- en dwangproblemen. Tot deze conclusie komen Karin Remmerswaal en collega’s naar aanleiding van een meta-analyse. De onderzoekers vonden zelfs dat de intensieve variant beter werkte om comorbide depressieve symptomen tegen te gaan.
Wetenschappelijk 24-01-2022

Beyond dis-ease and dis-order: exploring the long-lasting impact of childhood adversity in relation to mental health

In haar proefschrift ‘Beyond dis-ease and dis-order’ toont Anne Marsman aan dat ingrijpende gebeurtenissen in de jeugd lange termijn gevolgen kunnen hebben op latere (mentale) gezondheid en welbevinden. Dit vraagt om een fundamenteel andere benadering en behandeling van psychische aandoeningen en daarmee gepaard gaande ‘ongezond gedragingen.’
Wetenschappelijk 20-01-2022

PTSS-behandeling kan patiënten met jeugdtrauma helpen

Volwassenen die in hun jeugd zijn misbruikt of mishandeld en daardoor kampen met PTSS, kunnen veel baat hebben bij cognitieve gedragstherapie. Dat blijkt uit een studie onder leiding van Chris Hoeboer waaraan 149 patiënten meededen: 'Choosing the right track. Improving PTSD treatment outcomes for patients with childhood abuse-related posttraumatic stress disorder.'
Wetenschappelijk 12-10-2021

The role of migration processes and cultural factors in the classification of personality disorders

Migrants and ethnic minorities are at risk of being under- and overdiagnosed with personality disorders (PDs). A culturally informed approach to the classification of PDs guides clinicians in incorporating migration processes and cultural factors, to arrive at a reliable and valid assessment of personality pathology. In this article, we provide a tentative framework to highlight specific
Wetenschappelijk 09-09-2021

Dutch Design: Practice Guidelines for Group Treatment in the Netherlands

Dit artikel geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse groepspsychotherapie. De auteurs bespreken sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland en de gevolgen daarvan voor de gezondheidszorg in het algemeen en groepspsychotherapie in het bijzonder. Hoe kwamen de praktijkrichtlijnen tot stand en hoe verschillen die van de Amerikaanse Praktijkrichtlijnen?
Wetenschappelijk 09-09-2021

Intensieve klinische traumabehandeling voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking

Ook jeugdigen met LVB blijken baat te hebben bij intensieve traumabehandeling. Dit blijkt uit een pilot-onderzoek van Marjolein Ooms-Evers en collega’s. De behandeling, bestaande uit een dagelijkse combinatie van verlengde exposure, EMDR en fysieke activiteit, leidde tot een vermindering van traumagerelateerde symptomen. Daarnaast namen ook emotionele en gedragsproblemen af. 
Wetenschappelijk 31-08-2021

Het belang van de 'klik' tussen behandelaar en jongere

Ongeveer een op de vier jongeren krijgt te maken met een psychische stoornis. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren die hulp vragen onvoldoende baat heeft bij de behandeling. Daarom wordt er naast specifieke behandeltechnieken ook gekeken naar andere factoren die het behandelsucces kunnen vergroten. Bijvoorbeeld de therapeutische alliantie.
Wetenschappelijk 24-08-2021

Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950

In dit overzichtsartikel van CBS wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het zelfdodingscijfer in de afgelopen decennia naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio en meest voorkomende pleegwijze. Ook wordt nagegaan hoe de Nederlandse cijfers zich verhouden tot die in andere Europese landen.
Wetenschappelijk 19-07-2021

Jeugdtrauma seksuele minderheden vergroot de kans op psychische stoornis

Lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen hebben vaker een traumatische ervaring in hun kindertijd dan heteroseksuele mensen. Zij hebben vaker te maken met emotionele verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling en seksueel misbruik en worden als kind vaker gepest. Dit verklaart deels waarom zij 2 tot 3 keer meer risico lopen om een psychische aandoening te ontwikkelen.
Wetenschappelijk 08-07-2021

Onbewuste, cognitieve processen spelen belangrijke rol bij PTSS

Naast het trauma zelf bepalen cognitieve vertekeningen (biases) en automatisch vermijdingsgedrag de ernst van Posttraumatische Stressklachten. Zo concludeert Pascal Fleurkens, gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en postdoc bij Pro Persona  aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in zijn proefschrift.
« 1 2 3 4 5 ... » 3/6 (159)