NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wetenschappelijk 12-10-2021

The role of migration processes and cultural factors in the classification of personality disorders

Migrants and ethnic minorities are at risk of being under- and overdiagnosed with personality disorders (PDs). A culturally informed approach to the classification of PDs guides clinicians in incorporating migration processes and cultural factors, to arrive at a reliable and valid assessment of personality pathology. In this article, we provide a tentative framework to highlight specific
Wetenschappelijk 09-09-2021

Dutch Design: Practice Guidelines for Group Treatment in the Netherlands

Dit artikel geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de Nederlandse groepspsychotherapie. De auteurs bespreken sociaal-economische ontwikkelingen in Nederland en de gevolgen daarvan voor de gezondheidszorg in het algemeen en groepspsychotherapie in het bijzonder. Hoe kwamen de praktijkrichtlijnen tot stand en hoe verschillen die van de Amerikaanse Praktijkrichtlijnen?
Wetenschappelijk 09-09-2021

Intensieve klinische traumabehandeling voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking

Ook jeugdigen met LVB blijken baat te hebben bij intensieve traumabehandeling. Dit blijkt uit een pilot-onderzoek van Marjolein Ooms-Evers en collega’s. De behandeling, bestaande uit een dagelijkse combinatie van verlengde exposure, EMDR en fysieke activiteit, leidde tot een vermindering van traumagerelateerde symptomen. Daarnaast namen ook emotionele en gedragsproblemen af. 
Wetenschappelijk 31-08-2021

Het belang van de 'klik' tussen behandelaar en jongere

Ongeveer een op de vier jongeren krijgt te maken met een psychische stoornis. Uit onderzoek blijkt dat een deel van de jongeren die hulp vragen onvoldoende baat heeft bij de behandeling. Daarom wordt er naast specifieke behandeltechnieken ook gekeken naar andere factoren die het behandelsucces kunnen vergroten. Bijvoorbeeld de therapeutische alliantie.
Wetenschappelijk 24-08-2021

Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950

In dit overzichtsartikel van CBS wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het zelfdodingscijfer in de afgelopen decennia naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio en meest voorkomende pleegwijze. Ook wordt nagegaan hoe de Nederlandse cijfers zich verhouden tot die in andere Europese landen.
Wetenschappelijk 19-07-2021

Jeugdtrauma seksuele minderheden vergroot de kans op psychische stoornis

Lesbische, homoseksuele en biseksuele mensen hebben vaker een traumatische ervaring in hun kindertijd dan heteroseksuele mensen. Zij hebben vaker te maken met emotionele verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling en seksueel misbruik en worden als kind vaker gepest. Dit verklaart deels waarom zij 2 tot 3 keer meer risico lopen om een psychische aandoening te ontwikkelen.
Wetenschappelijk 08-07-2021

Onbewuste, cognitieve processen spelen belangrijke rol bij PTSS

Naast het trauma zelf bepalen cognitieve vertekeningen (biases) en automatisch vermijdingsgedrag de ernst van Posttraumatische Stressklachten. Zo concludeert Pascal Fleurkens, gz-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog en postdoc bij Pro Persona  aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in zijn proefschrift.
Wetenschappelijk 29-06-2021

Angststoornis blijkt hardnekkiger dan gedacht

Slechts 41% van de mensen met een angststoornis knapte over een periode van 6 jaar ‘echt’ helemaal op. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC, locatie VUmc en het Trimbos-instituut. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het Australian & New Zealand Journal of Psychiatry.
Wetenschappelijk 15-06-2021

Meisjes en jongens communiceren anders over suïcidale gedachten

Suïcide is doodsoorzaak nummer één onder jongeren tussen de 10 en de 20 jaar in Nederland. Onder leiding van promovendus Elias Balt is verdiepend onderzoek gedaan naar de verschillen in suïcide-gerelateerde communicatie tussen 17 overleden jongens en 18 overleden meisjes. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gegevens van in 2019 gehouden diepte-interviews met nabestaanden.
Wetenschappelijk 19-04-2021

Twee keer per week psychotherapie voor depressie meest effectief

Een frequentie van twee sessies in plaats van één sessie per week leidt tot betere behandeluitkomsten in psychotherapie voor depressie. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Sanne Bruijniks. Het reorganiseren van Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Interpersoonlijke Therapie (IPT) voor depressie naar een frequentie van twee sessies per week zal drop-out,
Wetenschappelijk 12-04-2021

Study into VSDT vs an abbreviated EMDR protocol vs a non-active control condition

Replicatory Bayesian analyses supported hypotheses in which VSDT was superior to the control condition and the EMDR condition in reducing emotionality, both directly after the intervention and at one week follow-up. However, at four-week follow-up, VSDT proved equal to EMDR while both treatments were superior to the control condition. We also analysed specific potential working
Wetenschappelijk 18-03-2021

CGT effectief voor adolescenten met een depressieve stoornis

CGT is een effectieve behandeling voor adolescenten met een depressieve stoornis. Uit onderzoek naar Doepressie blended (CGT) (combinatie van online en face to face sessies) blijkt dat het even effectief is als Doepressie face to face of reguliere zorg. Doepressie blended heeft minder sessies nodig om het zelfde effect te bereiken. 
« 1 2 3 4 » 2/4 (110)