NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

22-11-2023

Addressing dissociation symptoms with trauma-focused mentalization-based treatment

De auteurs van dit artikel introduceren een op hechtings- en mentalisatietheorieën gebaseerde benadering, voor het begrijpen en behandelen van posttraumatische stresssymptomen, inclusief dissociatie. Ze gaan in op verschillende vormen van dissociatie, hun associaties met verschillende klinische manifestaties en hun rol bij trauma. Met behulp van een hechtings- en mentalisatieperspectief worden deze symptomen geherinterpreteerd en wordt een nieuwe traumagerichte, op mentalisatie gebaseerde behandeling met therapeutische doelen gepresenteerd. De casestudy illustreert de praktische toepassing van deze benadering in een klinische setting.