NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-08-2023

Changes in symptom dimensions among patients with schizophrenia spectrum disorders

Deze meta-analyse laat zien dat bij mensen met een psychosespectrumstoornis, ook wel schizofreniespectrumstoornis, positieve symptomen en desorganisatiesymptomen sterk verbeteren aan het begin van de psychosespectrumstoornis. Dit bevestigt het beeld dat de eerste jaren na het begin van een stoornis een kritieke periode voor herstel is.

Daarnaast zagen we dat voor positieve symptomen, desorganisatiesymptomen en negatieve symptomen nog steeds kleine verbetering plaatsvond voor mensen die al meer dan 10 jaar ziek zijn. Dit geeft een optimistisch beeld dat verbetering van symptomen ook nog steeds mogelijk is voor mensen met een lange ziekteduur.

De onderzoekers benadrukken dat  in de klinische praktijk nog niet de juiste middelen zijn gevonden om mensen met psychosespectrumstoornissen te helpen in verbetering van hun negatieve symptomen en depressieve symptomen. Het is belangrijk om hier op in te zetten om op de lange termijn ook betere ondersteuning te kunnen bieden aan het herstel van deze mensen in de brede zin.

Meer lezen