NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]
[PLACEHOLDER_HIDE]
Cornacrisis: zorg op afstand, hoe declareer je dat?

De NZa zet op een speciale pagina de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand per zorgsector op een rij.

Hier staat voor de basis ggz en de gespecialiseerde ggz: 

Het maakt niet uit of een consult digitaal, telefonisch of fysiek plaatsvindt omdat de zorgprestaties algemeen omschreven zijn. Behandeling en intake mogen volledig digitaal, deels digitaal (blended care) of fysiek plaatsvinden om te kunnen declareren.

 

Coronacrisis: hoe kan ik een consult op afstand registreren in de ggz?

Dit doet u door direct patiëntgebonden tijd te schrijven op de reguliere activiteiten. U geeft als zorgaanbieder namelijk zelf invulling aan de verschillende activiteiten. Dit kan door een face-to-face contact, maar ook via telefoon, beeldbellen of e-mail. Dit zijn allemaal vormen van direct patiëntgebonden tijd. De mogelijkheden voor zorg op afstand zijn niet verschillend voor de intake- en diagnostiekfase.
Bron: NZa

Zie voor meer informatie pagina 32 van de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020.

Coronacrisis: is psychotherapeut een cruciaal beroep

Ja. Wie werkt in de geestelijke gezondheidszorg en direct zorg verleent of een functie uitoefent die dat mogelijk maakt, behoort tot de groep mensen met een cruciaal beroep. 

De Rijksoverheid een (niet allesomvattende) lijst opgesteld van cruciale beroepen. 

Coronavirus: hoe zit het met de herregistratie?

In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting voor alle BIG-artikel 3 beroepen tijdelijk uitgesteld. Hierdoor was het voor zorgverleners tot nu toe niet nodig om een aanvraag voor herregistratie in het BIG-register in te dienen. De minister heeft inmiddels besloten dat het van belang is om de herregistratieplicht te hervatten.

Dit betekent dat BIG-professionals met een artikel 3 registratie voor wie het uitstel van toepassing was, zich uiterlijk 31 december 2022 moeten herregistreren. 

Meer lezen 

Coronavirus: waar kan ik terrecht voor arbeidsrechtelijke vragen?

Op de website van de Vakbond voor Zorgprofesisonals staat een lijst met veelgestelde vragen, gebaseerd op wetgeving en jurisprudentie. Er is ook een maar; niet op elke vraag is een pasklaar antwoord te geven. Het juiste antwoord hangt af van de ernst van de situatie en de specifieke omstandigheden waarin de vraag zich voordoet. 
U vindt de lijst hier

 

Waar vind ik de laatste versie van de Richtlijn GGZ en corona?

Diverse partijen zorgen telkens voor een update van de Richtlijne ggz en corona. De meest recente versie vindt u hier: Kwaliteitsstandaard GGZ en corona (richtlijn)

De richtlijn geldt voor instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. Ze richt zich op de extramurale zorg van vrijgevestigde praktijken en instellingen en intramurale ggz. De richtlijn is grotendeels ook van toepassing op de verslavingszorg; specifieke situaties voor de verslavingszorg zijn aangegeven in de tekst.