NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

17-02-2022

Corona-onderzoek MIND: alle resultaten tot nu toe

De coronapandemie heeft impact op onze mentale gezondheid, zo blijkt uit eerdere onderzoeken onder het ggz-panel van MIND. Vanaf het begin van de coronacrisis onderzocht MIND regelmatig de gevolgen van de coronapandemie en de maatregelen voor psychisch kwetsbare mensen.

Naast alle negatieve gevolgen, werden ook positieve gevolgen ervaren. Voor nader inzicht is we gekeken naar de wijze waarop mensen met psychische kwetsbaarheid omgaan met de pandemie en welke factoren in hun leven de veerkracht versterken of juist ondermijnen.

Dit kwalitatieve onderzoek laat zien hoe veerkracht in tijden van crisis gestalte kán krijgen en zelfs kan groeien. Veerkracht tijdens de coronacrisis blijkt onder andere nauw samen te hangen met persoonlijke ontwikkeling, acceptatie van de situatie, verminderde druk en de mate van respect voor elkaar in de samenleving.