NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-12-2020

Eerste resultaat lobby GGZ: 45 extra opleidingsplaatsen gz-psychologen

De Tweede Kamer heeft een motie van Wim-Jan Renkema (GroenLinks) aangenomen die het kabinet vraagt 45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen beschikbaar te stellen. De opleidingsplaatsen moeten nog in 2021 hun beslag krijgen. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Er is al jaren een groot tekort aan opleidingsplaatsen voor gz-psychologen, terwijl de GGZ nog steeds met lange wachttijden kampt. Gz-psychologen leveren een bijdrage om deze wachttijden te verkorten. Maar ook in de rest van de zorg neemt de vraag naar gz-psychologen toe, zoals de ouderenzorg en de gehandicaptensector. Het aantal beschikbare opleidingsplaatsen wordt daarom elk jaar vér overtekend.

Structureel tekort
Vorig jaar werd het aantal opleidingsplaatsen op initiatief van de Tweede Kamer ook uitgebreid . Nu stuurt de Tweede Kamer dus opnieuw bij. Dat markeert dat sprake is van een structureler probleem: het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen matcht onvoldoende met de vraag van zorginstellingen naar gz-psychologen. De ramingen van het Capaciteitsorgaan, op basis waarvan de staatssecretaris het aantal opleidingsplaatsen vaststelt, blijken onvoldoende aan te sluiten op de praktijk.

Werken aan een structurele oplossing
In een brief aan de Tweede Kamer hadden negen organisaties waaronder de NVP gevraagd om een uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen. Maar naast opnieuw een incidentele uitbreiding is het zeer noodzakelijk een structurele, grootschaligere oplossing te creëren. De negen veldpartijen hebben het ministerie van VWS, het Capaciteitsorgaan en TOP Opleidingsplaatsen daarom uitgenodigd voor een werkconferentie om de enorme kloof tussen het aantal opleidingsplaatsen en de vraag naar gz-psychologen structureel te dichten. Naar verwachting vindt de werkconferentie in januari 2021 plaats.