NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

12-11-2020

Verzoek meer opleidingsplaatsen gz-psychologen

Verzoek meer opleidingsplaatsen gz-psychologen

In een brief aan de Tweede Kamer verzoekt een brede coalitie van organisaties waaronder de NVP, het aantal opleidingsplaatsen voor gz-psychologen uit te breiden. De geestelijke gezondheidszorg kampt met een nijpend tekort aan gz-psychologen. Ook in andere sectoren, waaronder de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg, waar de vraag naar gz-psychologen toeneemt, wordt het tekort gevoeld.

Hinderpaal bij terugdringen wachttijden

Door het tekort aan gz-psychologen blijven posities structureel onbezet, met alle consequenties van dien voor de patiënt en de kwaliteit van de zorg. In de strijd tegen de wachttijden is het nijpende tekort aan gz-psychologen een belangrijke hinderpaal.

Terugval in aantal opleidingsplaatsen voorkomen

Een duidelijke oorzaak voor het tekort aan gz-psychologen is het gebrek aan voldoende opleidingsplaatsen. Al meerdere jaren wordt het aantal beschikbaar gestelde opleidingsplaatsen vér overvraagd. In de brief aan de Tweede Kamer verzoekt de brede coalitie om het aantal opleidingsplaatsen voor 2021 incidenteel uit te breiden, net zoals in de afgelopen jaren gebeurde.

Daarnaast roepen de organisaties op de kloof tussen het aantal opleidingsplaatsen en de vraag naar gz-psychologen structureel te dichten.

Brede coalitie

Het verzoek is ondertekend door een brede coalitie die bestaat uit het NIP, het Landelijk P-opleiders Overleg, de NVGzP, P3NL, de LVVP, de NVP, de Nederlandse ggz, ActiZ en VGN.