NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-11-2020

Geen extra gz-opleidingsplaatsen vanwege bezuinigingen vervolgopleidingen

Geen extra gz-opleidingsplaatsen vanwege bezuinigingen vervolgopleidingen

Het ministerie van VWS heeft formeel gereageerd op een brief van 9 september 2020 over waarin 'de Nederlandse ggz', LPO, NVGzP, NIP en LVVP de oproep deden om meer opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen voor gz-psychologen.

Bezuinigingen bottleneck
In haar reactie geeft VWS aan dat er sinds 2019 op het totale kader voor de financiering van medische vervolgopleidingen structureel fors bezuinigd is. Om binnen het beschikbare macrobudget te blijven, heeft VWS dan ook niet de mogelijkheid structureel meer opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen voor gz-psychologen.