NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

31-01-2019

Hoofdopleiders staan achter artikel 14-specialisme 'klinisch psycholoog-psychotherapeut'

Hoofdopleiders staan achter artikel 14-specialisme 'klinisch psycholoog-psychotherapeut'

De hoofdopleiders klinische psychologie en de hoofdopleiders psychotherapie ondersteunen de uitkomst van de invitational conference om toe te werken naar een artikel 14 specialisme klinisch psycholoog – psychotherapeut. In een memorandum van overeenstemming laten de hoofdopleiders weten unaniem te besluiten om:

  • 1. De vorming van het specialisme klinische psychologie-psychotherapie te bevorderen en desgevraagd daartoe een landelijk opleidingscurriculum/-plan te concipiëren waarin de inhoud van de bestaande curricula klinische psychologie en psychotherapie worden ondergebracht;
  • 2. In de ruimste zin des woords te stimuleren dat een toepasselijke overgangsregeling wordt ingesteld ten bate van psychotherapeuten die tevens GZ-psycholoog zijn en over aanvullende competenties beschikken op het gebied van beleid, innovatie en management alsmede praktijkresearch;
  • 3. Mede te waarborgen dat ten bate van psychotherapeuten die niet tevens GZ-psycholoog zijn en derhalve geen gebruik kunnen maken van een regeling zoals bedoeld onder 2, een register conform het huidige Wet BIG art. 3 register voor psychotherapeuten gehandhaafd wordt totdat de laatst ingeschrevene zijn werkzaamheden duurzaam beëindigd heeft.

De NVP organiseerde 5 oktober jl. de invitational conference. Alle betrokken partijen aanwezig; de NVP, de NVGzP, het College (CSGP) van de FGZPt, directie MEVA van VWS, opleidelingen van de opleiding Psychotherapeut en de opleiding Klinisch Psycholoog, hoofdopleiders en opleidingscoördinatoren van de opleidingen Psychotherapeut en de opleiding Klinische Psychologie en tevens bureau SiRM, die het brede project over het beroepengebouw uitvoert.