NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

29-02-2024

Internetconsultatie Wet BIG verlengd tot 11 maart

Internetconsultatie Wet BIG verlengd tot 11 maart

Op 29 januari heeft het ministerie van VWS de openbare internetconsultatie gestart over over het wetsvoorstel, gericht op de aanpassing van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) voor de nieuwe beroepenstructuur. De consultatie zou worden gesloten op 26 februari, maar is verlengd tot 11 maart 2024.

Deze internetconsultatie over het wetsvoorstel is een cruciale eerste stap in het proces om de Wet BIG te wijzigen om de nieuwe beroepenstructuur te realiseren. De tekst van dit wetsvoorstel is opgesteld door VWS en stemt niet overeen met het voorstel van de beroepsverenigingen. 

Reactie NVP
De NVP heeft zelf ook gereageerd op de internetconsultatie. In onze brief vragen we om het wetsvoorstel en ons voorstel voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), met daarin onder meer de overgangsregelingen, vooral in onderlinge samenhang te bezien en bij deze consultatie niet vooruit te lopen op overgangsregelingen.

De AMvB wordt pas op een later tijdstip dan het wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. In onze brief benadrukken we dat het schrappen van het artikel 3- beroep psychotherapeut uit de Wet BIG voor de NVP alleen bespreekbaar is als er voor alle psychotherapeuten een uitvoerbare overgangsregeling is geregeld naar de gz-psycholoog-generalist, waarbij rekening is gehouden met de competenties en werkervaring van de psychotherapeut.

Omdat in de tekst van de Memorie van toelichting vooruitgelopen wordt op de inhoud van de overgangsregeling, vragen we de minister deze tekst aan te passen en alleen te verwijzen naar  de overgangsregeling die nader uitgewerkt wordt in de AMvB.