NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

15-02-2024

De NVP reageert op de internetconsultatie Wet BIG

De NVP reageert op de internetconsultatie Wet BIG

De NVP heeft gereageerd op de internetconsultatie. In onze brief vragen we om het wetsvoorstel en ons voorstel voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), met daarin onder meer de overgangsregelingen, vooral in onderlinge samenhang te bezien en bij deze consultatie niet vooruit te lopen op overgangsregelingen.

De AMvB wordt pas op een later tijdstip dan het wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd. In onze brief benadrukken we dat het schrappen van het artikel 3- beroep psychotherapeut uit de Wet BIG voor de NVP alleen bespreekbaar is als er voor alle psychotherapeuten een uitvoerbare overgangsregeling is geregeld naar de gz-psycholoog-generalist, waarbij rekening is gehouden met de competenties en werkervaring van de psychotherapeut.

Omdat in de tekst van de Memorie van toelichting vooruitgelopen wordt op de inhoud van de overgangsregeling, vragen we de minister deze tekst aan te passen en alleen te verwijzen naar  de overgangsregeling die nader uitgewerkt wordt in de AMvB. 

Vragen?
Omdat er heel veel vragen zijn over de ontwikkelingen rondom de beroepenstructuur en stellen we onze leden graag in de gelegenheid om die aan ons te stellen. U kunt ons elke dinsdag en donderdag bellen tussen 10 en 12 of tussen 13 en 15 op 030 2510161 of mailen naar nvp@psychotherapie.nl

Meer lezen?