NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-08-2023

Kijktip: Het geheim van de spreekkamer

Sinds 1 juli verzamelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de persoonlijke gegevens van alle patiënten in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Bij de totstandkoming van deze maatregel zijn grote fouten gemaakt, blijkt uit onderzoek van Argos. Een groep bezorgde zorgverleners heeft een rechtszaak aangespannen om de maatregel ongedaan te krijgen.

Argos kreeg inzage in de mailwisseling tussen de NZa en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daaruit blijkt dat de NZa de AP onvoldoende heeft ingelicht over de privacygevoeligheid van de maatregel. In de mails waarin de AP om advies werd gevraagd, werden verschillende concepten van de plannen verstuurd. Nergens stond duidelijk vermeld dat het hier ging om een experiment waarbij grootschalige data werden verzameld. Uit de mails blijkt ook dat de privacywaakhond niet goed wist waarvoor advies werd gevraagd.

Grote zorgen

De regeling verplicht alle hulpverleners in de ggz om data door te sturen van hun patiënten. Hoewel er formeel de mogelijkheid is voor patiënten om een privacyverklaring te tekenen, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Uit een peiling van belangenorganisatie MIND onder haar leden blijkt dat meer dan 70 procent van de patiënten niet op de hoogte is van de nieuwe maatregel. Ook worden psychiaters en psychologen onder druk gezet om de gegevens aan te leveren.

Meer lezen