NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-08-2023

Lancering rechtszaak tegen databank met profielen van ggz-clienten

Lancering rechtszaak tegen databank met profielen van ggz-clienten

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, die in februari een rechtszaak aankondigde tegen de NZa, presenteert op dinsdagavond 5 september haar dagvaarding in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De NVP steunt de campagne 'Vertrouwen in de ggz'. Pers en publiek zijn van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. 

Op de bijeenkomst vertellen behandelaren en cliënten over hun beweegredenen om een rechtszaak te starten tegen de aanleg van een databank met profielen van ggz-cliënten. Met bijdragen van hoogleraar Psychiatrie Jim van Os en rechtsgeleerde Tijmen Wisman. Aafke Romeijn zorgt voor de muzikale begeleiding. Aan het slot van de avond is er ruimte voor vragen van het publiek. De moderator van de avond is journalist en ervaringsdeskundige Lotte Bouwman.

Indringende vragenlijsten

Psychiaters en psychologen zijn sinds 1 juli 2023 verplicht om vragenlijsten over de sociale en mentale problemen van hun cliënten aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te leveren. De lijsten beslaan een brede verzameling onderwerpen die de behandelaar een score moet geven om de ernst aan te duiden. De NZa eist deze informatie op om een algoritme te ontwikkelen waarmee ze wil voorspellen hoe duur een behandeling van een ggz-cliënt zal zijn.

De actiegroep Vertrouwen in de GGZ, bestaande uit ggz-cliënten, psychiaters, psychologen en drie maatschappelijke organisaties, kondigde eerder dit jaar een rechtszaak aan tegen deze regelgeving. Het aanleveren van deze informatie uit de spreekkamer is in strijd met het medisch beroepsgeheim. Cliënten kunnen niet meer vrijelijk met hun behandelaar spreken als ze weten dat hun problematiek wordt opgeslagen in een overheidsdatabank. Bovendien trekken wetenschappers op het gebied van geestelijke gezondheidszorg het nut en de geschiktheid van de omstreden NZa-plannen sterk in twijfel.