NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-07-2023

Dagvaarding Vertrouwen in de GGZ

 Dagvaarding Vertrouwen in de GGZ

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eist vanaf 1 juli dat de mentale en sociale problematiek van alle ggz-cliënten in een databank wordt opgeslagen. De NZa verplicht psychiaters en psychologen om hiertoe vragenlijsten en diagnose-informatie over hun cliënten aan te leveren. De lijsten beslaan een brede verzameling sociale en mentale problemen, die de behandelaar een score moet geven om de ernst aan te duiden. Met deze informatie claimt de NZa de behandelduur te kunnen voorspellen en zo de wachtlijsten te kunnen verkorten. 

Cliënten zijn hierover onterecht niet geïnformeerd, stelt de de actiegroep 'Vertrouwen in de GGZ', die in september haar dagvaarding tegen dit plan presenteert. De NVP steunt de campagne van de actiegroep. 

Actiegroep
'Vertrouwen in de GGZ' bestaat uit psychiaters, psychologen, cliënten en maatschappelijke organisaties op het terrein van privacy en zorg. In februari kondigde de actiegroep een rechtszaak aan tegen het plan van de NZa. De actiegroep stelt dat de verplichte aanlevering van deze gegevens een schending is van de privacy van cliënten en het medisch beroepsgeheim van behandelaren.

Steun
Sinds de aankondiging ontving de actiegroep steunbetuigingen van tientallen organisaties, waaronder de NVP, instellingen en behandelaren in de ggz alsmede wetenschappers op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg,

Dagvaarding NZa
Voor het opstarten van de rechtszaak is inmiddels voldoende crowdfunding verzameld. Op 5 september aanstaande presenteert 'Vertrouwen in de GGZ' haar dagvaarding op een publieksbijeenkomst in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Meer lezen