NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-02-2023

Rechtszaak tegen databank NZa met mentale profielen van cliƫnten

Rechtszaak tegen databank NZa met mentale profielen van cliƫnten

De NVP steunt de campagne 'Vertrouwen in de ggz'. Een groep psychiaters, psychologen en cliënten start een rechtszaak tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze zetten zich in voor het behoud van het medisch beroepsgeheim en de privacy van cliënten.

De aanleiding hiervoor is de regelgeving die de NZa in 2022 aankondigde. Behandelaars worden verplicht om zeer privacygevoelige vragenlijsten over de mentale en sociale problemen van hun cliënten op persoonsniveau aan de NZa te leveren. Met deze informatie wil de NZa de zorgprestaties van behandelaren meten en met elkaar vergelijken. De partijen achter de rechtszaak zien dit als een onacceptabele inbreuk op het beroepsgeheim van behandelaren en de privacy van cliënten.

Doel van de campagne is om geld in te zamelen voor de benodigde juridische bijstand.
Wilt u ook meehelpen om het vertrouwen in de spreekkamer en de privacy van cliënten te beschermen? Dat kan! Lees er meer over op de website vertrouwenindeggz.nl

Lees ook