NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-05-2023

Uitspraak van de maand mei over Meldcode huiselijk geweld

In verband met een mogelijk structureel onveilige situatie rondom de dochter van klagers heeft de aangeklaagde orthopedagoog-generalist (OG), die als regiebehandelaar bij de behandeling van het kind was betrokken, een melding gedaan bij Veilig Thuis. Volgens de ouders is bij deze melding de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ niet gevolgd en heeft deze melding een onnodig grote impact op het gezin gehad.

De uitspraak van deze maand gaat niet over een psychotherapeut maar over een orthopedagoog-generalist. Deze uitspraak is gekozen omdat de situatie zich ook had kunnen voordoen bij een psychotherapeut.

De uitspraak

Het college is van oordeel dat stap 3 uit het Afwegingskader behorende bij de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’, het gesprek met de cliënt, niet op juiste wijze is uitgevoerd. De stappen die na het gesprek dienen te volgen – wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling en beslissen – zijn feitelijk in het geheel niet uitgevoerd. De beslissing te melden was al genomen vóór stap 3, gesprek met de cliënt, en nadere afwegingen hebben niet plaatsgevonden.
Het Afwegingskader is niet volledig doorlopen en daarom niet op juiste wijze gevolgd.

Het college verklaart de klacht gegrond en legt een waarschuwing op.

Zie voor enkele andere Uitspraken van de maand over de meldingen bij Veilig Thuis en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Voor meer informatie over hoe te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling:

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.