NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

01-08-2022

Onrust over aanleveren ggz-gegevens aan NZa

Vanaf oktober moeten behandelaren een ingevulde vragenlijst over elke patiënt aanleveren bij de toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierover is veel onrust ontstaan onder behandelaren. De vragenlijst bevat onder andere vragen over het gedrag van een patiënt, eventuele lichamelijke of cognitieve problemen, problematisch alcohol- of drugsgebruik, relatieproblemen en problemen met de woonomstandigheden. Sinds 1 juli zijn de behandelaren al verplicht deze informatie te verzamelen.

Privacyverklaring
De patiënt hoeft vooraf geen toestemming te geven. Veel behandelaren vinden dat de NZa te ver gaat en hebben kritiek op het verplicht aanleveren van informatie. Patiënten kunnen via een privacyverklaring bij hun behandelaar schriftelijk bezwaar maken tegen het doorspelen van hun medische gegevens.

De NZa betreurt de onrust
De NZa stelt dat zij privacy van patiënten van het grootste belang acht. 'Wij betreuren dan ook de onrust die is ontstaan over de waarborging van de privacy van patiënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor een goede werking van de ggz vragen we informatie uit bij behandelaren. Die informatie is gedepersonaliseerd en is dus niet te herleiden tot individuele patiënten.'

Volgens de NZa zijn de gegevens nodig om alle patiënten ‘passende zorg’ te kunnen geven én om beter te kunnen voorspellen welke zorg in de toekomst benodigd is. Zorgverzekeraars kunnen straks ook gebruikmaken van die informatie bij het inkopen van zorg.

Actiegroep Stop de Benchmark overweegt naar de rechter te stappen als de informatieplicht niet geschrapt wordt. 

Meer lezen