NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

29-06-2022

Aanleverstandaard zorgvraagtypering per 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 moet elke zorgaanbieder alle informatie-elementen vastleggen die met zorgvraagtypering te maken hebben. Deze informatie moet vanaf die datum halfjaarlijks aangeleverd worden aan de NZa. Vanaf 1 oktober 2022 leveren ggz-zorgaanbieders ook maandelijks de wachttijdinformatie aan via het Zorgbeeldportaal van de NZa.

Voor de antwoorden op de HoNOS+-vragen geldt dat u deze tot en met 30 juni niet hoeft te registreren. Dit komt omdat het nog niet in alle ICT-systemen mogelijk is om deze gegevens te registreren. Vanaf 1 juli 2022 is het registreren en aanleveren van deze informatie wel verplicht.

Welke informatie-elementen u precies aanlevert leest u in artikel 4.2 lid 4 van de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg (NR/REG-2214c*). In dit document staat ook welke informatie-elementen u niet aanlevert als de patiënt een privacyverklaring heeft ondertekend.  

In de Standaard voor gegevensaanlevering zorgvraagtypering (ggz & fz) voor ICT-leveranciers staat hoe het aanleveren werkt. 

Gebruikt u de zorgvraagtyperingstool van de NZa?
Met alleen de NZa- 
zorgvraagtyperingstool kunt u als zorgaanbieder niet aan de aanleververplichting voldoen. De tool slaat de gegevens die u later nodig heeft om aan te leveren namelijk niet op. De tool blijft voorlopig wel beschikbaar, bijvoorbeeld om zorgvraagtypering te oefenen.

Aanleveren wachttijden via Zorgbeeld
Vanaf 1 oktober 2022 leveren ggz-zorgaanbieders maandelijks de wachttijdinformatie aan via het Zorgbeeldportaal van de NZa. Dat is nodig voor een goed toezicht op de toegankelijkheid van zorg. Nu verloopt deze aanlevering nog via Vektis.  

In de monitors Toegankelijkheid van zorg schetst de NZa maandelijks een beeld van de wachttijden. Partijen in de ggz kunnen deze data gebruiken om knelpunten in de toegang effectiever aan te pakken.

Toegang tot accounts
Voor beide aanleveringen is een account nodig. Om te voorkomen dat u twee aparte aanvragen voor een account moet doen, vraagt de NZA via e-mail om enkele gegevens waarmee in één keer toegang tot beide accounts mogelijk is.

Meer lezen