NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-04-2021

Correctie in voorgenomen Besluiten College over supervisoren

De FGzPt heeft op haar website laten weten dat er bij de vastgestelde voorgenomen besluiten van het College van 16 februari 2021 een storende fout is gemaakt. Hier stond abusievelijk dat supervisoren ingeschreven in het NVP- Register Supervisoren Psychotherapie niet langer supervisie konden geven in het kader van de opleidingen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog.

Het College betreurt de verwarring die hierdoor onder meer op de NVP-studiedag voor supervisoren is ontstaan. 

In de huidige versies op de website is deze fout hersteld. In de gecorrigeerde wijzigingsbesluiten staan echter nog enkele andere punten waar de NVP 11 maart jl op heeft gereageerd. Een gesprek hierover staat gepland.