Wachtwoord vergeten
 • Jaarverslag 2016

  23-05-2017

  Lees hier ons jaaroverzicht van 2016.

  Jaarverslag 2016 (Download)
 • Projectplan Generieke module psychotherapie

  20-04-2015 Projectplan Generieke module psychotherapie (Download)
 • Meerjarenbeleidsplan Fundamenten voor kwaliteit

  16-03-2015

  Het strategisch meerjarenbeleidsplan Fundamenten voor kwaliteit. Voor psychotherapie en psychotherapeut 2014-2016 vormt het startpunt voor verschillende vernieuwende beleidsinitiatieven en dient als toetsingskader bij de uitvoering en evaluatie ervan.

  Meerjarenbeleidsplan Fundamenten voor kwaliteit (Download)
 • Enquete Jong NVP

  01-04-2013

  Mag je supervisie onder werktijd volgen? Welke inschaling is gebruikelijk? Hoe kan het dat de ene werkgever niets betaalt aan opleiding en de andere wel? De afdeling Jong NVP inventariseert de afspraken van psychotherapeuten in opleiding.

  Enquete Jong NVP (Download)
 • Visiedocument

  01-02-2013

  Het visiedocument schetst een aantal ontwikkelingen en de visie van het NVP-bestuur op de psychotherapie en de psychotherapeut.
  Daarmee geeft het richting aan de vereniging en sturing aan bestuur, ledenraad en alle andere actieve leden binnen de vereniging. Het visiedocument is vastgesteld in november 2012.

  Visiedocument (Download)
 • Kerncompetenties

  10-12-2012

  De kerncompetenties voor de psychotherapeut zijn net als de beroepscode en het beroepsprofiel vastgesteld in 2007.

  Kerncompetenties (Download)
 • Beroepsprofiel

  10-12-2012

  Het beroepsprofiel is samen met het beroepscode en de kerncompetenties vastgesteld in 2007.

  Beroepsprofiel (Download)
 • Beroepscode

  01-10-2007

  De Beroepscode voor psychotherapeuten biedt iedere psychotherapeut een leidraad voor het beroepsmatig handelen. Met de beroepscode wil de NVP de beroepsethische reflectie bevorderen. Daarnaast is de code ook voor cliënten een informatiebron als het gaat om gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten.

  De code is in 2007 vastgesteld door de werkgroep Herziening Beroepscode van de NVP.

  Beroepscode (Download)