NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

26-11-2020

Bijgestelde instroomadviezen Capaciteitsorgaan

Het Capaciteitsorgaan heeft in opdracht van diverse veldpartijen een tussentijdse raming uitgevoerd voor de opleidingsplaatsen van beroepen in de geestelijke gezondheidszorg.

Nieuwe cijfers CBS en zorgstandaarden

Aanleiding voor de tussentijdse raming zijn diverse ontwikkelingen: de nieuwe cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling en de invoering van de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). Daarnaast zijn de mogelijke effecten van vier zorgstandaarden in kaart gebracht: opiaatverslaving, problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving, persoonlijkheidsstoornissen en psychose. Zodra deze zorgstandaarden geheel zijn geïmplementeerd, zal het instroomadvies opnieuw worden bijgesteld. 

Twee varianten

Het Capaciteitsorgaan heeft besloten twee varianten van de instroomadviezen op te stellen:

  • Variant 1 gaat uit van de nieuwe cijfers van het CBS en de implementatie van de Generieke Module Acute Psychiatrie, maar laat de andere kwaliteitsstandaarden buiten beschouwing.
  • De tweede variant neemt wel alle kwaliteitsstandaarden mee in de nieuwe instroomaantallen.

Nieuwe instroomaantallen

In de brief worden op basis van variant 1 nieuwe instroomaantallen geadviseerd. 

Tabel 1. Instroomadviezen Beroepen GG variant 1

 

Beroep Instroomplaatsen variant 1 Extra plaatsen
GZ-psycholoog 832 +45
Psychotherapeut 155 +16
Klinisch neuropsycholoog 29 +3
Klinisch psycholoog 299 +115

Vervolg: besluitvorming VWS
VWS zal de uitbreiding bespreken in combinatie met verhoogde instroomadviezen voor de (andere) medisch-specialistische beroepen. Aangezien er bezuinigingen worden doorgevoerd in het macrobudget voor de beschikbaarheidsbijdrage van deze opleidingen, is het de vraag wat VWS met deze adviezen gaat doen.