NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-07-2019

Uitspraak van de maand juli (1)

Uitspraak van de maand juli (1)

Enkele dagen nadat de klager en zijn inmiddels ex-vrouw hebben gehoord dat hun achttienjarige dochter terminaal ziek is en nog maar twee tot zes maanden zal leven, escaleert de situatie binnen tussen beiden. Deze keer bespreken we deze zaak uit 2018. De vrouw was in behandeling bij een instelling in verband met borderline persoonlijkheidsproblematiek en klager heeft haar therapeute om hulp gevraagd om zo de zaak te de-escaleren. Deze therapeute wilde klager verwijzen naar de huisarts voor een verwijsbrief. Toen klager daar niet mee instemde is de leidinggevende van de therapeute (de psycholoog/psychotherapeut waartegen de klachten zijn ingediend) erbij betrokken geraakt. Klager dient diverse klachten in over haar handelwijze.

Zowel het Regionaal Tuchtcollege als het Centraal Tuchtcollege oordelen dat de klager op grond van de eerste tuchtnorm ontvankelijk is in zijn klacht. Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat de psycholoog/psychotherapeut wellicht in eerste instantie als leidinggevende van de therapeute van de ex-vrouw van klager is ingeschakeld, maar dat zij in de daarop volgende handelingen was aan te merken als hulpverlener.

De klacht dat de psycholoog/psychotherapeut hulp heeft geweigerd wordt gegrond verklaard. De psycholoog/psychotherapeut had in de gegeven omstandigheden moeten begrijpen dat klager hulp vroeg voor een crisis in het systeem en had bij de vervolgens geboden hulp niet kunnen volstaan met crisisinterventie die uitsluitend zag op een mogelijk veiligheidsrisico, zonder aandacht te hebben voor de vraag hoe in de eerstvolgende dagen verder gehandeld moest worden.

Aan de psycholoog/psychotherapeut wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd. Diverse andere klachten worden ongegrond verklaard, onder andere omdat de lezingen over de feitelijke gang van zaken uiteenlopen en niet kan worden vastgesteld welke van beide lezingen aannemelijk is. 


Datum uitspraak: 15-05-2018 (centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg)
Maatregel: waarschuwing
Lees hier de uitspraak

Over de rubriek
In de rubriek: 'de uitspraak van de maand' geven we een samenvatting van een zaak die recent of al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. U kunt deze zaken bijvoorbeeld gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Beroepscode
Bij de beoordeling van klachten wordt door de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg dikwijls ook de Beroepscode voor psychotherapeuten betrokken. Voor iedere psychotherapeut geldt dat hij kennis dient te hebben van en zijn handelen afstemt op deze code én de actuele wet- en regelgeving.

Alle uitspraken uit deze rubriek zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.