NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-04-2019

Uitspraak van de maand april (1)

Uitspraak van de maand april (1)

In de zaak van de maand dit keer een uitspraak van al wat langer geleden. Het gaat om een klacht tegen een arts–psychotherapeut die als hoofdbehandelaar betrokken was bij de behandeling meisje door een niet in het BIG-register geregistreerde kindertherapeute, die in de veronderstelling was dat de arts-psychotherapeut kinderpsychiater was (hetgeen reeds jaren niet meer het geval was). De klager, de vader van het meisje, verwijt de arts-psychotherapeut dat: 1. hij ten tijde van de behandeling niet was gekwalificeerd; 2. hij geen adequaat dossier heeft gevormd en van de behandeling geen kennis heeft gegeven aan de huisarts; 3. hij de klager als gezaghebbende ouder had moeten informeren over de behandeling en de toestemming had moeten vragen; 4. hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden en 5. de diagnose ‘chronische PTSS’ onjuist is.

Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard en aan de arts-psychotherapeut de maatregel van doorhaling van de inschrijving in de BIG-registers Arts en Psychotherapeut opgelegd en hem het recht op wederinschrijving ontzegd.
Het Centraal Tuchtcollege is, evenals het Regionaal Tuchtcollege, van oordeel dat arts-psychotherapeut zodanig in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg heeft gehandeld dat een verdere beroepsuitoefening niet verantwoord kan worden geacht. De arts-psychotherapeut heeft geen kennis van essentiële regelgeving en heeft geen moeite gedaan de ontwikkelingen in zijn beroepsgroep en de stand van de medische wetenschap te volgen en zijn werkwijze daarop af te stemmen. Ook heeft de arts-psychotherapeut geen blijk gegeven van zelfinzicht en het vermogen te reflecteren op zijn eigen handelen. Het beroep wordt verworpen.
Uitspraak: Doorhaling
Datum uitspraak: 02-02-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag).

Lees hier de uitspraak

Over de rubriek
In de rubriek: 'de uitspraak van de maand' geven we een samenvatting van een zaak die recent of al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. U kunt deze zaken bijvoorbeeld gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Beroepscode
Bij de beoordeling van klachten wordt door de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg dikwijls ook de Beroepscode voor psychotherapeuten betrokken. Voor iedere psychotherapeut geldt dat hij kennis dient te hebben van en zijn handelen afstemt op deze code én de actuele wet- en regelgeving.

Alle uitspraken uit deze rubriek zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.

Lees hier de uitspraak