NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

14-03-2019

Uitspraak van de maand maart (1)

Uitspraak van de maand maart (1)

Dit keer bespreken we een zaak waarin een psychotherapeut onder meer wordt verweten dat hij geweigerd heeft bewijsmateriaal inzake persisterend liegen van klagers echtgenote te bekijken. Hij zou de klagers privacy hebben geschonden door het doen van speculatieve uitlatingen over mogelijk bij klager bestaande persoonlijkheidsstoornissen in bijzijn van klagers echtgenote en klagers medewerking aan een onnodig onderzoek hebben afgedwongen.

Het college is van mening dat het niet de taak van een psychotherapeut is om aan waarheidsvinding te doen maar vindt het ook niet gebleken dat de psychotherapeut bij uitvoering van de behandeling niet naar behoren eigen verantwoordelijkheid genomen heeft. De keuze voor een gezamenlijk traject vereiste transparantie en een open opstelling. Psychotherapeut mocht daarom de bevindingen uit individuele intakegesprekken tijdens de gezamenlijke sessies met klager en zijn echtgenote delen. Er is geen sprake van schending van privacy. De klager stemde in met onderzoek en er is niet gebleken dat dit onder dwang is gebeurd of dat onderzoek onnodig was.
Datum uitspraak: 30-10-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven)
Uitspraak: Ongegrond.  
Lees hier de uitspraak

Over de rubriek
In de rubriek: 'de uitspraak van de maand' geven we een samenvatting van een zaak die recent of al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. U kunt deze zaken bijvoorbeeld gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Beroepscode
Bij de beoordeling van klachten wordt door de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg dikwijls ook de Beroepscode voor psychotherapeuten betrokken. Voor iedere psychotherapeut geldt dat hij kennis dient te hebben van en zijn handelen afstemt op deze code én de actuele wet- en regelgeving.

Alle uitspraken uit deze rubriek zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.